Amerikaanse hulp voor vastgoed Sarakreek

AMSTERDAM, 10 JAN. Een Amerikaanse investeerder poogt het noodlijdende vastgoedfonds Sarakreek uit de put trekken. Hij legt daarvoor in totaal 22 miljoen dollar, ofwel circa 38 miljoen gulden, op tafel. De Raad van Commissarissen (RvC) van Sarakreek maakte gisteren bekend een intentieverklaring te zijn aangegaan met de niet nader bij naam genoemde investeerder.

De nu in gang gezette herkapitalisatie van Sarakreek was al april vorig jaar aangekondigd. De herkapitalisatie is volgens de RvC noodzakelijk door de ongunstige omstandigheden de laatste jaren op de vastgoedmarkten - Sarakreek is met name actief in Amerikaans vastgoed - en de matige resultaten bij de verhuur. Deze leidde ertoe dat Sarakreek onvoldoende liquide middelen genereerde om de lopende exploitatiekosten te kunnen dekken en investeringen te doen. Bovendien bood het eigen vermogen onvoldoende basis om financiering van derden te kunnen aantrekken.

De Amerikaanse investeerder krijgt volgens de Raad een beleidsbepalende positie in het vastgoedfonds en het recht om nieuwe, gewone aandelen uit te geven tegen 4 dollar per stuk. Die prijs zou een afspiegeling zijn van de thans realiseerbare waarde van de vastgoedobjecten die Sarakreek in portefeuille heeft. Bestaande aandeelhouders worden uitgenodigd in te schrijven op een emissie in een verhouding van één op drie voor dezelfde prijs per aandeel.

Tevens meldt de Raad dat een Amerikaanse kredietinstelling Sarakreek een hypothecaire financiering verstrekt van 15 miljoen dollar (circa 26 miljoen gulden). Dit bedrag zal het vastgoedfonds aanwenden voor een vermindering van de balansfinanciering. De komende maanden zal de aandeelhouders worden gevraagd een statutenwijziging goed te keuren om onder meer de nominale waarde van de aandelen, thans 25 gulden, te verminderen tot een niet nader gespecificeerd bedrag.

Onderhandelingen in de zomer van vorig jaar maakten duidelijk dat potentiële partners alleen samenwerking overwogen als Sarakreek de waarderingsgrondslag van zijn onroerend goed zou wijzigen. Tot op dat moment had het fonds vastgoed in de boeken op basis van de lange termijn.