'Nederlandse militairen als waarnemer in Sri Lanka'

NEW DELHI, 9 JAN. Nederland zal samen met Noorwegen en Canada militaire waarnemers sturen naar Sri Lanka. De waarnemers moeten toezicht helpen houden op de naleving van een bestand tussen de regering van Sri Lanka en de Tamil Tijgers, dat gistermorgen inging.

Volgens diplomatieke bronnen in de Sri-Lankese hoofdstad Colombo zullen de drie landen de voorzitters leveren van vier commissies die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wapenstilstand. Welk land twee voorzitters zal leveren, staat nog niet vast. Elke commissie telt voorts twee vertegenwoordigers van de regering van Sri Lanka en van de Tamil Tijgers.

Tijdens de onderhandelingen over het bestand vorige week kwamen de partijen overeen de drie Westerse landen om hulp te vragen, aldus de bronnen. De Nederlandse waarnemers kunnen op zijn vroegst tegen het einde van de week in Colombo arriveren.

Vooralsnog geldt het staakt-het-vuren slechts voor twee weken, maar naar verwachting zal er bij een nieuwe onderhandelingsronde tussen regering en Tijgers op 14 januari in Jaffna overeenstemming worden bereikt over een verlenging. Beide partijen hebben afgesproken niet op elkaar te schieten en een afstand van minimaal zeshonderd meter van elkaar in acht te nemen. Het is voor het eerst in vijf jaar dat ze het eens werden over een bestand.

Tot dusverre zijn er geen belangrijke schendingen gemeld van het bestand. Wel hielden enkele strijders van de Tijgers zich gisteren even op in een verboden zone. Vanmorgen werden bovendien enkele strijders waargenomen op eilanden, die eigenlijk onder regeringscontrole vallen. In geen van beide gevallen kwam het tot een schotenwisseling. De burgeroorlog in Sri Lanka wordt met onderbrekingen al sinds het begin van de jaren tachtig gevoerd en heeft naar schatting aan 30.000 mensen het leven gekost.