Mens en bedrijf

J.J.H.W.M. Coonen (46) is per 1 januari benoemd tot directeur van VSB Bank en wordt daar vooral belast met verantwoordlijkheid over de sector Commerciële Zaken. Hij zal die taak uitoefenen naast zijn huidige functie van algemeen directeur van VSB International (Visa Card Services).

Zowel VSB Bank als VSB International maken via VSB Groep deel uit van het internationale bank- en verzekeringsconcern Fortis.