Stellingen

Gezien het verschil in leefkwaliteit tussen gevangenissen enerzijds en verpleeg- en verzorgingshuizen anderzijds is het niet onwaarschijnlijk dat de Calculerende Burger van nu de Criminele Bejaarde van morgen is.

H.A.J. de Ridder, Technische Universiteit Delft

Als zwijgen goud is, dan bestaat er nog een kans voor de minderheden in deze wereld.

E. Kampman, Rijksuniversiteit Limburg

De oude Grieken stierven vaak jong.

Th. van Dijk, Rijksuniversiteit Limburg