Investering verdrievoudigd; Vastgoed bij buitenlanders meer in trek

ROTTERDAM, 6 JAN. Buitenlandse investeerders hebben vorig jaar in Nederland hun belangen in kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels opgevoerd van 230 tot 740 miljoen. Daarmee namen zij meer dan een kwart van het totale beleggingsvolume voor hun rekening.

Dit blijkt uit een rapport dat vanmorgen door Zadelhoff, de grootste Nederlandse makelaar in bedrijfspanden, is gepubliceerd over trends en ontwikkelingen in de bedrijfsmatig onroerend-goedmarkt.

Duitse investeerders waren de grootste buitenlandse partij op de markt; zij waren goed 465 miljoen gulden aan nieuwe investeringen. Zadelhoff verwacht dat de vraag naar kantoren zich in 1995 op een hoog niveau handhaaft. Ook de belangstelling van beleggers voor de vastgoedmarkt in het algemeen groeit, zo meent de makelaar.

Buitenlandse investeerders hoofdzakelijk in projecten in de Randstad. In kantoorgebouwen investeerden zij voor in totaal 600 miljoen gulden. Nederlandse beleggers lieten het volgens Zadelhoff lelijk afweten. Staken zij in 1993 nog 850 miljoen in kantoren, vorig jaar ging het om slechts 370 miljoen gulden. Voor zover Nederlandse beleggers in eigen land actief waren richtten zij de aandacht hoofdzakelijk op winkels, winkelcentra en woningen. Circa 1,4 miljard belegden zij in winkels. Opvallend noemt Zadelhoff het dat de pensioenfondsen het grotendeels lieten afweten. Verzekeringsmaatschappijen investeerden meer.

De totale vraag naar kantoorruimte bleef volgens Zadelhoff redelijk op peil. Op de vrije markt is in totaal 1,17 miljoen vierkante meter verhuurd en verkocht. Hoewel de markt een levendig beeld te zien gaf, lag de 'opname' beneden het peil van 1993, doordat minder grote verhuurtransacties plaatshadden en het aandeel van de overheid in de vraag volgens verwachting terugliep.

De grote opname van kantoorruimte, zo blijkt uit het rapport, zorgde ervoor dat voor het eerst sinds 1986 het direct beschikbare aanbod licht daalde en wel met ongeveer 200.000 vierkante meter tot 2,7 miljoen vierkante meter (9 procent van de totale voorraad). De bedrijfsruimtenmarkt bereikte met een opname van 1,23 miljoen vierkante meter een aanzienlijke stijging. Verhuur en verkoop lagen 15 procent boven het niveau van 1993.

De belangstelling voor winkelruimte was minder dan in 1993. Er trad een daling op van ruim 10 procent tot 470.000 vierkante meter. De voornaamste oorzaak van deze teruggang waren de dalende consumentenbestedingen in winkels.