Boesak voorlopig geen ambassadeur

KAAPSTAD, 6 JAN. Allan Boesak wordt voorlopig geen ambassadeur van Zuid-Afrika bij de Verenigde Naties in Genève. De controverse over financiële malversaties bij zijn Stichting voor Vrede en Gerechtigheid moet eerst “naar tevredenheid zijn opgelost”.

Dit was de uitkomst van een gesprek gisteren tussen Boesak, de omstreden voormalige ANC-leider in de Westkaap, vice-president Thabo Mbeki en minister van buitenlandse zaken Alfred Nzo in Pretoria. Het drietal besprak de aanhoudende berichten over het misbruik van subsidiegelden van Scandinavische donoren door de stichting voor armenhulp. Boesak zelf heeft elke persoonlijke betrokkenheid ontkend.

Boesaks benoeming als ambassadeur in Genève, waar hij medio januari zou aantreden, wordt nu opgeschort. De bewindslieden en Boesak kwam overeen dat zo spoedig mogelijk onafhankelijke accountantsrapporten over het financiële beleid van de stichting zullen worden samengesteld. De gewezen dominee gaf de verzekering dat hij als directeur “volledige morele verantwoordelijkheid voor de zaken van de stichting zal aanvaarden”. President Nelson Mandela zal een beslissing nemen over Boesaks toekomst als hij de accountants-rapporten over diens stichting heeft ontvangen.