Schmitz heeft spijt van gebrek aan overleg

DEN HAAG, 5 JAN. Staatssecretaris Schmitz (justitie) betreurt het “in hoge mate” dat zij de Tweede Kamer aanvankelijk niet heeft ingelicht over haar besluit om 'langdurig illegalen' een verblijfsvergunning te verstrekken. Zij schreef dat gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

Schmitz schortte op oudejaarsdag haar besluit op, nadat een meerderheid van de Kamer liet weten het niet eens te zijn met haar beslissing. De Kamer moest de inhoud van de regeling lezen in de Staatscourant van 29 december, maar vond dat een dergelijk “gevoelig” onderwerp eerst met het parlement had moeten worden besproken. De regeling zou op 1 januari zijn ingegaan.

Schmitz noemt het een “omissie” dat zij op 17 november heeft “verzuimd” onmiddellijk een kopie naar het parlement te sturen van een brief over haar beleid aan de Raad van State. Daarin stelde de PvdA-staatssecretaris de Raad op de hoogte van de criteria die Justitie hanteert bij het verstrekken van verblijfsvergunningen voor zogenoemde 'witte illegalen'. Vlak voor Kerstmis kreeg de Tweede Kamer een afschrift van deze brief, als bijvoegsel bij haar antwoorden op Kamervragen over een verwant onderwerp. Vervolgens kwam de publikatie van de regeling in de Staatscourant. De fracties van PvdA, CDA, VVD en D66 reageerden hier vorige week verontwaardigd op. Haar besluit hield in dat illegalen een verblijfsstatus krijgen als zij kunnen aantonen dat zij ten minste zes jaar in Nederland hebben gewoond en een 'wit-betaalde baan' hebben gehad. Volgens Schmitz heeft zij met deze regeling slechts de criteria geëxpliciteerd die Justitie al sinds 1992 hanteert. Volgens haar heeft het “geen materiële beleidswijziging tot gevolg”.

Schmitz zegt verder dat de regeling er slechts toe leidt “dat het geldende beleid kenbaar en daarmee voor de rechter beter toetsbaar wordt”. Eind januari debatteert de Kamer met de staatssecretaris over het onderwerp.