Geen uitzonderingspositie voor samenwonende 65-plussers; Ouderbonden bezorgd over beeldvorming bejaarden

DEN HAAG, 5 JAN. Het beeld van alle ouderen is negatief beïnvloed. Dat vinden de ouderenbonden en het Algemeen Ouderen Verbond in de Tweede Kamer na de aankondiging, gisteren, van de Sociale Verzekeringsbank dat ze 34.000 ouderen gaat onderzoeken op fraude met hun AOW-pensioen.

“Het gerucht dat ouderen frauderen gaat ons waarschijnlijk nog maanden achtervolgen”, zegt woordvoerder A. Heltzel van de katholieke ouderenbond Unie KBO. De Unie hekelt de aankondiging van de SVB, niet het onderzoek zelf. “Door eerst iets aan te kondigen en niet te wachten tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, wordt een hele groep bij voorbaat in de beklaagdenbank gezet”, aldus Heltzel. “Pas over een jaar worden de resultaten bekend, terwijl het maar om een relatief kleine groep gaat. Zouden ze bij de SVB wel eens gedacht hebben aan het groot aantal ouderen in kloosters of leefgemeenschappen? Ik ben benieuwd hoeveel alleenstaande ouderen er daarna nog overblijven”, aldus de woordvoerder van de Unie KBO.

De Unie KBO vreest dat de ouderen hetzelfde lot treft als andere groepen met uitkeringen waar eerder grootscheepse controles werden aangekondigd. Als er al een beeld van ouderen bestond als een groep waarmee voorzichtig diende te worden omgesprongen, dan is dat nu in negatieve zin bijgesteld, concludeert Heltzel. Daarbij laat hij aantekenen dat ouderen hetzelfde moeten worden behandeld als andere groepen.

C.S. van Wingerden, één van de ouderen die na het politiek succes van de ouderen vorig jaar voor het Algemeen Ouderen Verbond in de Tweede Kamer terecht kwamen, vreest ook “negatieve beeldvorming”. “Misschien had het ministerie van Sociale Zaken het onderzoek moeten aankondigen. Dat heeft toch wat meer gezag dan de SVB. Met name door de manier waarop de media het bericht oppakken, gaat het toch een beetje op een hetze tegen de ouderen lijken. Aan de andere kant: alles gaat voorbij. We hebben de affaire-Hendriks toch ook overleefd?” Hendriks was een AOV-parlementariër die vorig najaar uit het AOV is gezet en inmiddels de lijst-Hendriks vormt.

Het AOV en Unie KBO zijn beiden van mening dat fraude onder AOW'ers onderzocht en bestreden dient te worden. De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) laat weten tegen fraude te zijn, maar eigenlijk ook tegen controle daarop. Deze bond vindt de AOW-wetgeving inmiddels zo ingewikkeld dat de controles te veel in de privacy van burgers ingrijpen en te weinig effectief zullen zijn. Bovendien zijn in verhouding tot de omvang van de onderzochte groep en de mogelijkheden om eventueel teveel ontvangen geld terug te betalen de controles waarschijnlijk te kostbaar, aldus de ANBO.