EU besluit tot versoepeling norm voor drinkwater

DEN HAAG, 5 JAN. De EU heeft gisteren een voorstel aangenomen voor een nieuwe drinkwaterrichtlijn, waarbij minder strak wordt vastgehouden aan de norm van 0,1 gram pesticiden.

De nieuwe drinkwaterrichtlijn is gisteren behandeld door de raad van commissarissen, waardoor het nu officieel een voorstel van de Europese Commissie is. In de richtlijn krijgen individuele landen de mogelijkheid van de norm af te wijken. Een lidstaat kan de Europese Commissie vragen voor een bestrijdingsmiddel een hogere norm te hanteren, bijvoorbeeld om de tuinbouw in een bepaald gebied te ontzien.

De tweede manier om de norm voor een bepaald bestrijdingsmiddel bij te stellen ligt in de mogelijkheid deze naar aanleiding van voortschrijdende wetenschappelijke en technische inzichten te wijzigen. Eerst was het de bedoeling dit te doen via een zogeheten verkorte commissieprocedure, waar het Europese Parlement niet aan te pas komt. Nadat het Europees Milieubureau hierover de noodklok had geluid, is besloten bij een dergelijke wijziging toch het Europarlement te raadplegen.

De norm van 0,1 microgram per liter is gebaseerd op de feitelijk meetbare hoeveelheid bestrijdingsmiddel in drinkwater. Toen de drinkwaterrichtlijn in 1980 van kracht werd, was het niet mogelijk hoeveelheden beneden die norm te meten. Daarmee ging de richtlijn in feite uit van de afwezigheid van pesticiden in drinkwater. Aanleiding voor het aanpassen van de drinkwaterrichtlijn is onder andere dat de toegestane hoeveelheid lood per liter omlaag moest.

De aanpassing van de drinkwaterrichtlijn is door landbouw en industrie aangegrepen om invoering van de zogeheten 'humaan-toxicologische' norm te bepleiten. Dat is de hoeveelheid bestrijdingsmiddel waarboven het drinkwater schadelijk wordt voor de menselijke gezondheid. De 'humaan-toxicologische' norm ligt voor de meeste pesticiden hoger dan 0,1 microgram per liter. In 1993 deed de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor 33 bestrijdingsmiddelen onderzoek naar deze norm. In sommige gevallen kwam de WHO uit op een voor menselijk gebruik nog verantwoorde norm die tot duizend maal hoger lag dan 0,1 microgram per liter.