Mandela vraagt Allan Boesak terug te treden

KAAPSTAD, 4 JAN. President Nelson Mandela heeft dominee Allan Boesak gevraagd vrijwillig af te zien van de post van ambassadeur bij de Verenigde Naties in Genève.

Dit heeft het Zuidafrikaanse persbureau SAPA gisteren gemeld. Het bureau baseert zich op anonieme bronnen in het Afrikaans Nationaal Congres.

Boesak is de afgelopen weken in opspraak gekomen door beschuldigingen over financiële malversaties bij zijn 'stichting voor vrede en gerechtigheid', die bedoeld is om armen in Zuid-Afrika te helpen. Van verscheidene kanten kreeg Mandela het advies Boesak, de voormalige ANC-leider in de Kaap, niet als Zuid-Afrika's diplomatieke vertegenwoordiger naar Genève te sturen. Het kantoor van de president wilde gisteren het bericht over Mandela's ingrijpen bevestigen noch ontkennen. Eerder meldde het kantoor in een verklaring dat Mandela “een snelle, rechtvaardige en eerlijke oplossing van dit probleem wil”.

De positie van Boesak lijkt nu onhoudbaar geworden. Volgens het bericht van het persbureau heeft Mandela op oudejaarsavond in Kaapstad Boesak het advies gegeven om zich terug te trekken. Boesak zou over twee weken in Genève beginnen. De president heeft wekenlang niet gereageerd op de beschuldigingen omdat hij eerst bewijzen wilde zien. Mandela riep gisteren een commissie in het leven die de beweringen over misbruik van buitenlandse donorgelden door Boesaks stichting moet onderzoeken. De commissie, die bestaat uit de ANC-ministers Dullah Omar (justitie) en Kader Asmal (water en bosbouw), zou vandaag al een ontmoeting hebben met de kandidaat-ambassadeur.

Kerkelijke organisaties in Zweden en Denemarken zijn bezig met een onderzoek naar de besteding van het geld dat zij de afgelopen jaren in de stichting van Boesak hebben gestoken. Volgens berichten in Zuidafrikaanse kranten, die woordvoerders van de donor-organisaties aanhaalden, zou de stichting de subsidies onder meer hebben gebruikt om persoonlijke leningen te verstrekken aan medewerkers. De financieel directeur zou een lening van 700.000 rand (350.000 gulden) hebben gekregen voor de aankoop van een woning en Boesak zelf 100.000 rand om zijn huis in te richten. Boesak heeft niet op de beschuldigingen willen reageren, omdat het onderzoek nog loopt.

De in Kampen gepromoveerde dominee, die in de jaren tachtig een van de voormannen was in de strijd tegen de apartheid, kwam de afgelopen jaren meermalen in opspraak. De Nederduits Gereformeerde Sendingkerk zette hem uit het ambt van predikant, nadat zijn buitenechtelijke relatie met een televisie-verslaggeefster in de publiciteit kwam. Op voorspraak van Nelson Mandela werd Boesak, een kleurling, voorzitter van het ANC in de Westelijke Kaapprovincie, in de hoop dat de kleurlingbevolking die hier in de meerderheid is op hem zou stemmen. Het ANC verloor in april de regionale verkiezing echter van de Nationale Partij. De Kaap en KwaZulu/Natal, waar Inkatha won, waren de enige twee provincies waar het ANC niet de meerderheid behaalde.