Het nieuws van donderdag 29 december 1994

Kerstman trekt diep spoor op geldmarkt

AMSTERDAM, 29 DEC. Aan de forse toename van de bankbiljettencirculatie was duidelijk te merken dat de verslagweek in het teken stond van de kerstaankopen. Nadat hij de voorgaande week al van zijn aanwezigheid deed blijken, heeft de Kerstman in de verslagweek nog eens voor 852 miljoen gulden aan bankbiljetten opgenomen. Tegenover deze verkrapping stond een verruiming door betalingen van de schatkist van 3,4 miljard gulden voor uitkeringen en salarissen. De Nederlandsche Bank compenseerde deze netto verruiming van 2,5 miljard gulden door de verplicht door banken bij haar aan te houden kasreserve met 2,6 miljard gulden te verhogen. Gevolg was dat de totale debetstand van de banken maar weinig veranderde. Wel veranderde de samenstelling ervan. De speciale beleningen namen, vergeleken met de vorige peildatum, met 1 miljard gulden af en de voorschotten in rekening courant namen met 964 miljoen gulden toe. De zogenaamde besparing op het contingentsgebruik liep desondanks met 1,1 procentpunt op tot 2,8 procentpunt. Afgelopen dinsdag was 71,9 procent van het beroep verbruikt, terwijl 74,7 procent van de contingentsperiode was verstreken. Van een opwaartse druk op de tarieven was dan ook in het geheel geen sprake. Integendeel. Onder invloed van de gedaalde rente op de Duitse geldmarkt daalden de interbancaire tarieven in ons land eveneens. Het één-maands AIBOR bedroeg aan het einde van de verslagweek 5,31 procent. Dit is 15 basispunten lager dan een week daarvoor. Bij de langere termijnen was de daling geringer, zodat de 'yieldcurve' (rentestructuur) thans een wat steiler verloop laat zien.