Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Ouders in verzet tegen sluiting basisschool 'Leo'

'De ouders van de Leo zijn emotioneel en zien mij als grote zondaar'

In de Amsterdamse deelraad Oud-West is de chaos compleet. De wethouder wil de Leonardo da Vinei basisschool amper drie jaar na opening opheffen, omdat „Zoetermeer hem ertoe dwingt". Volgens de ouders snapt de wethouder de wet niet. Vanavond wordt er vergaderd. Door WUBBY LUYENDIJK amsterdam, 14 nov. „Onze school moet dicht omdat we zijn overgeleverd aan politiek onbenul". Joke Staf, moeder van twee leerlingen van de met sluiting bedreigde school is woedend. Vrijdagavond hield de harde kern ouders van de openbare Leonardo da Vinei (de 'Leo') basisschool in Amsterdam Oud-West crisisberaad. Vandaag zal de 'portefeuillehouder

Onderwijs' P. Wimmers (D66) de deelraad inlichten over zijn voornemen de 'Leo' op te heffen. Naar eigen zeggen moet hij voor 1 augustus 1996 het gebouw sluiten en de school samenvoegen met de openbare Annie M.G. Schmidt basisschool een kilometer verderop. De beide medezeggenschapsraden zijn tegen. Volgens de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de 'Annie', Sander Hartog, worden er „falikante kennisfouten" gemaakt. Joke Staf, van de medezeggenschapsraad van de 'Leo', zegt dat er helemaal geen wet uit Zoetermeer bestaat die tot opheffing dwingt. Wethouder Wimmers houdt voet bij stuk. Als hij de 'Leo' niet opheft, zegt hij, komt hij zijn afspraak met de andere deelraadwethouders niet na. Amper drie jaar geleden werd de Leonardo da Vinei basisschool met veel aplomb door de deelraad geopend als tweede 'magneetschool' in de wijk. Met kleine

klassen, een verlengde schooldag en extra nadruk op computer-, en technieklessen moest de 'Leo' ook 'witte' ouders bekoren. Om dezelfde reden was de 'Annie' een

jaar eerder gestart als 'kunstmagneet' met het accent op dans, theater en muziek. De deelraad stelde twee jaar achtereen 150.000 gulden beschikbaar en de scholen werden de trots van de buurt. Met 154 leerlingen, van

wie evenveel autochtoon als allochtoon, zit het voor acht ton gerenoveerde schoolgebouw van de 'Leo' tjokvol. Ook de 'Annie' groeit als kool: afgelopen jaar is het aantal leerlingen met 25 procent gestegen naar 252 blanke en zwarte leerlingen. Maar de onderwijswet Toerusting en Bereikbaarheid, die vanaf 1 januari schaalvergroting in het basisonderwijs voorstaat, dreigt een bres te slaan in het succes. Al in december vorig jaar tekende de deelraad een intentieverklaring voor een fusie tussen de 'Annie' en de 'Leo'. Dat gebeurde onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat beide scholen bleven beschikken over hun eigen gebouw en hun eigen magneet. De 'Leo' en 'Annie' konden niet anders dan — zij het schoorvoeten^ — akkoord gaan. Ze wijzen erop dat het openbaar basisonderwijs in de wijk al jaren wachtlijsten kent en onverminderd doorgroeit. Telden de openbare baisscholen in 1993

nog 1164 leerlingen, volgend jaar zijn dat er 1292. Begin oktober vernamen beide scholen via de kabelkrant dat de 'Leo' toch haar poorten moest sluiten. Staf: „De wethouder vertelde het ons een dag later alsof we moesten overschakelen op een nieuw merk luiers". Zoetermeer tolereert geen nevenvestigingen bij de Amsterdamse optie, die uitgaat van gemiddeld 290 leerlingan per basisschool, vertelde de wethouder. Wijzend op de reeks ministeriële folders zegt Staf: „Dat is falikant onjuist". Een brief van het ministerie is onderweg en de ouders weten zich ook gesteund door de voormalig portefeuillehouder onderwijs W. de Kier, die sinds de gemeenteraadsverkiezingen voor GroenLinks in de deelraad zit. „Mijn opvolger is de weg kwijt", zegt De Kier, „hij heeft zich laten misleiden door zijn slecht geïnformeerde ambtenaren." Wimmers hoopt dat de rede

het wint van de emotie. Hij blijft erbij dat hij als „doorgeefluik van de bezuinigingen uit Den Haag" de school moet opheffen en het schoolgebouw moet sluiten. „Maar de ouders zijn emotioneel en zien mij als grote zondaar." In huize Staf bespreken de ouders van de Leonardo da Vinei basisschool de strategie voor de deelraadvergadering. Ze hebben een enquête gehouden onder de ouders. Daaruit blijkt dat mocht de Leo worden opgeheven, er slechts acht leerlingen naar de 'Annie' gaan, de rest van de ouders stuurt hun kind liever naar een andere school, soms buiten Amsterdam. Ook de vader van Leo-leerlingen William (7) en Andrew (8), Rob Snijders. Hij hoopt dat de Leo blijft bestaan. Want een nieuwe basisschool zoeken, is een „hels karwei", weet hij: „Alle scholen hier in de buurt hebben wachtlijsten. We raken onze kinderen aan de straatstenen niet kwijt."