Politie beëindigt bezetting van Nijmeegse Universiteit

NIJMEGEN, 2 NOV. Rond het middaguur hebben tien politieagenten een einde gemaakt de bezetting van het bestuursgebouw van de Katholieke Universiteit Nijmegen door ongeveer dertig studenten. De studenten hadden het gebouw vanmorgen bezet uit protest tegen het beleid van minister Ritzen (onderwijs). De ontruiming verliep geweldloos, op enig duw- en trekwerk na. De bezetting door studenten van zeven hogeschoolgebouwen in Arnhem en Nijmegen duurt nog voort.

De universitaire bezetters willen dat minister Ritzen de geplande bezuinigingen van 1 miljard gulden op de studiefinanciering en 500 miljoen op universiteiten en hogescholen intrekt om daarna met hen in discussie te gaan. De ontruiming geschiedde op verzoek van het college van bestuur van de universiteit. Via een woordvoerder liet het college weten de problemen van de studenten te onderkennen maar geen gehoor te kunnen geven aan “zulke vergaande eisen”. Het bestuurscollege van de KUN liet de bezetters vanmorgen meteen weten dat een bezetting niet geaccepteerd kon worden, ondanks het feit dat het college begrip heeft voor de woede van de studenten over de bezuinigingen op onderwijs. Het bestuursgebouw is echter in de ogen van het universiteitsbestuur “te kwetsbaar”, omdat daar onder meer alle personeelsdossiers worden bewaard. Ook zetelt het college van bestuur in dit gebouw.

Aan de bezetting van de hogeschoolgebouwen is geen einde gemaakt. Omstreeks 900 HBO-studenten houden al vanaf afgelopen maandag zeven gebouwen van de Hogeschool Gelderland, Hogeschool Nijmegen en de HEAO Arnhem in Nijmegen en Arnhem bezet, waardoor sinds die tijd ruim 6.000 studenten geen onderwijs hebben kunnen volgen. Gisteravond heeft minister Ritzen aan deze bezetters laten weten dat hij op 28 november naar Nijmegen komt om met hen te praten. De studenten nemen daar geen genoegen mee omdat op die datum de onderwijsbegroting al door de Tweede Kamer zal zijn behandeld. Het bestuur van de hogescholen wenst een eind aan de bezetting, maar zal daarvoor voorlopig geen politiedwang gebruiken. De studenten spreken momenteel in ieder geval met het college van bestuur van de Hogeschool Nijmegen over een mogelijke beëindiging van de bezetting.

De actie van de Nijmeegse studenten is het initiatief van de AKKU, de plaatselijke afdeling van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Volgens bestuurslid en bezetter E. van Braam is 'harde actie' het enige juiste antwoord op de voorstellen van Ritzen. Het overleggen en lobbyen, zoals regel is geworden bij zijn “volkomen geïnstitutionaliseerde” moederbond LSVb schiet volgens zijn afdeling volstrekt het doel voorbij. “Je bent volstrekt ongeloofwaardig. Wat kun je bereiken met acties als je de dag erna sowieso bij de minister aan tafel schuift om te overleggen?”

Zeer tegen de zin van Van Braam gaat de LSVb zich komende zaterdag slechts 'manifesteren' in Den Haag, waarmee de bond naar zijn idee “een brevet van onvermogen afgeeft.” Degenen die per se willen kunnen die dag terwijl de manifestatie doorgaat, “een blokkie om demonstreren” zegt Van Braam. “ Bij de LSVb is men heel bang met harde acties mensen af te schrikken. Maar de tijd van beleefde debatten is voorbij. De LSVb-bonden moeten actie voeren. En als de LSVb het niet doet zal een deel van de achterban zelf voor haar belangen opkomen.”In een reactie zegt de LSVb de kritiek van de AKKU te kennen, maar volgens de bond is haar geloofwaardigheid geenszins in het geding. “Je moet op alle manieren je stem verheffen. Door én te praten met de minister én actie te voeren.”