Protesten studenten Franstalig hoger onderwijs in België

Stakende studenten ontregelen al ruim een week het verkeer in de Belgische hoofdstad. In Charleroi, Luik, Namen en Brussel metselden studenten begin deze week verscheidene partijbureaus dicht, in Namen begon een student een hongerstaking.

De studenten uit het Franstalig hoger onderwijs protesteren tegen wat zij de 'blinde besparingsdrift' van de Waalse onderwijsminister Michel Lebrun noemen. Lebrun wil de 113 Waalse hobu-scholen (hoge scholen buiten de universiteit) samenvoegen tot 27 Grandes Ecoles. De studenten vrezen dat deze schaalvergroting de kwaliteit van het onderwijs zal schaden.

Het plan-Lebrun is officieel al goedgekeurd door de Waalse gemeenschapsregering, maar dat ontmoedigt de studenten niet om toch de straat op te gaan. Ze eisen dat Lebrun aftreedt en dat zijn voorstel ongedaan wordt gemaakt. Ook willen ze dat er 9 miljard francs (ruim 45 miljoen gulden) extra wordt uitgetrokken voor het hoger onderwijs, want de laatste tijd volgt de groei van het onderwijsbudget die van de studentenbevolking niet meer. Lebrun, die kampt met een krappe begroting, wil een eventuele toekomstige groei van het studentenaantal slechts voor eentiende financieren.

Eigenlijk gaat het studentenprotest veel verder dan het plan-Lebrun, zo zegt de voorzitter van de Federatie van Franstalige Studenten in een interview met het dagblad de Morgen. 'Wij willen dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert, dat iedereen een zekere toegang heeft tot het hoger onderwijs, en zeker ook dat het aantal mislukkingen afneemt. Dat laatste zou trouwens ook een aanzienlijke besparing op het onderwijsbudget kunnen betekenen.'

In Vlaanderen werd eerder dit jaar een soortgelijk hervormingsplan voor het hoger onderwijs ingevoerd. Daar leidde de hervorming niet tot studentenprotesten omdat de betrokken minister, Luc van den Bossche, zo slim was zijn voorstel vlak voor de zomervakantie te lanceren toen studenten in hun tentamenperiode zaten. Vlaamse studenten lijken zich nu pas de gevolgen van het plan realiseren en gaan nu voor hun Waalse collega's de straat op. Evanals tientallen middelbare scholieren.