Budget van internationale organisatie daalt gestaag

Greenpeace International (GPI) heeft een driekoppige directie die de dagelijkse leiding voert. De directie is gevestigd in het hoofdkantoor in Amsterdam. De directie is verantwoording schuldig aan het bestuur van GPI dat op dit ogenblik uit zes personen bestaat. De voorzitter van het bestuur, mevrouw Uta Bellion, heeft haar zetel in Lewes in Engeland. Verder beschikt GPI over een raad (council), die bestaat uit dertig vertegenwoordigers (trustees) van de afzonderlijke nationale kantoren. Het bestuur en de raad hebben samen de eindverantwoordelijkheid; zij stellen uiteindelijk ook de budgetten vast.

De dertig landen (in totaal 4,3 miljoen donateurs) brachten in 1991 tezamen 174 miljoen dollar bijeen. In 1993 was dit bedrag gedaald tot 149 miljoen dollar (opgebracht door 3,5 miljoen donateurs). De landen die het meeste geld opbrengen genereren - de zogeheten 'rijke' Greenpeace landen - zijn de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Duitsland en Nederland.

In 1991 droegen de verschillende Greenpeace-afdelingen 36,5 miljoen dollar af aan Greenpeace International (GPI), de coördinerende koepelorganisatie. In 1993 was dit bedrag geslonken tot 29,5 miljoen. Het GPI-budget voor 1995 is vastgelegd op 26,5 miljoen dollar.

Greenpeace Nederland kreeg in 1991 van 800.000 donateurs 22,9 miljoen gulden. In 1993 liep het aantal donateurs terug tot 600.000, maar stegen de inkomsten tot 26,2 miljoen gulden.

In totaal werken duizend mensen bij Greenpeace. Daarvan werken tachtig mensen bij GPI en vijftig mensen bij Greenpeace Nederland.

Ter vergelijking: in 1991 kreeg de Wereld Natuur Fonds 28 miljoen gulden (400.000 donateurs); in 1993 was dit 36 miljoen gulden (460.000 donateurs). De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland kreeg in 1991 10 miljoen gulden aan contributie (300.000 leden); in 1993 liep dit bedrag op tot 23 miljoen gulden bij 657.000 leden.