Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

PvdA pleit voor meer politiemensen

DEN HAAG, 19 OKT. De Tweede-Kamerfracties van CDA en PvdA vinden dat de ministers Sorgdrager (justitie) en Dijkstal (binnenlandse zaken) volgend jaar meer politie-agenten op straat moeten brengen. Dit bleek gisteren tijdens de behandeling van de Justitie-begroting. Sorgdrager zal morgen antwoorden op de vragen van de Kamer.

Van de extra 150 miljoen gulden die in 1995 beschikbaar komt voor de rechtshandhaving wordt vijftig miljoen gulden aan nieuw politiepersoneel besteed. Daardoor kan volgend jaar niet meer dan een begin worden gemaakt met de uitbreiding van de politiekorpsen.

Vooral de fractie van regeringspartij PvdA heeft grote moeite met de plannen. “Er komt volgend jaar mogelijk geen agent bij, ondanks de extra 100 miljoen gulden die de Kamer heeft gevraagd”, zei PvdA-woordvoerder E. Kalsbeek. Van dat geld gaat zestig miljoen op aan het afdekken van tekorten bij de korpsen. Kalsbeek: “Het lijkt erop dat je wordt beloond als er tekorten ontstaan.”

Ook het CDA-Kamerlid A. Koekkoek is teleurgesteld. Hij voorziet dat een groot deel van het geld opgaat aan de opleiding van politie-agenten. De VVD, groot voorstander van 'meer blauw' op straat, viel de twee grootste Kamerfracties deze keer niet bij. Justitiespecialist B. Korthals, partijgenoot van minister Dijkstal, liet het onderwerp aan zich voorbijgaan. D66 zal er later bij het overleg met de minister over de politiebegroting nog op terugkomen, zei woordvoerder T. de Graaf. “Gegeven de geringe financiële ruimte die beschikbaar is zal mijn fractie zich, zij het ongaarne, neerleggen bij de beperkingen.”

Ook het verwachte tekort aan gevangeniscellen blijft een twistpunt in de Tweede Kamer. Het departement van justitie heeft afgelopen zomer verschillende keren laten weten dat na 1996 waarschijnlijk een nieuw tekort zal ontstaan - ondanks de verdubbeling van de capaciteit die de laatste jaren is bereikt.

PvdA en D66 vinden dat het aantal taakstraffen moet worden uitgebreid. De fracties stelden verder voor gevangenisstraffen te differentiëren. Bij langgestraften zou de rechter na de helft van de straf moeten bekijken of de betrokkene in de resterende tijd een taakstraf kan krijgen. Minister Sorgdrager heeft al eerder laten weten voorstander te zijn van een uitbreiding van het aantal taakstraffen, ook met het oog op het cellentekort. Gisteren heeft zij een commissie aan het werk gezet die haar over alternatieve straffen moet adviseren. De VVD ziet geen heil in het opsplitsen van de straf. Korthals lanceerde wel een voorstel om gevangenen met een andere nationaliteit in hun eigen land de celstraf te laten uitzitten. Volgens Korthals moet daarbij het instemmingsrecht van de verdachte worden afgeschaft. Nu kan een gevangene die verhuizing naar eigen land tegenhouden.