Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Max Havelaar wil keurmerkbanaan

Door een onzer redacteuren ROTTERDAM, io OKT. Solidaridad, de interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie voor Latijns-Amerika, doet een haalbaarheidsonderzoek naar de introductie van een 'keurmerkbanaan', die door de stichting Max Havelaar in Utrecht op de markt moet worden gebracht. Consumenten die de bananen kopen, steunen daarmee kleine en middelgrote boeren in Equador en de Dominicaanse Republiek. De ontwikkelingsorganisatie, die de Stichting Max Havelaar bij het onderzoek heeft betrokken, mikt op een introductie in september volgend jaar. Max Havelaar

brengt ook al koffie en chocola op de markt, afkomstig van kleine boeren uit ontwikkelingslanden. De stichting heeft tevens plannen voor thee, honing en noten onder de eigen merknaam te verkopen. Doordat de Europese Unie de import van bananen aan nieuwe regels heeft gebonden, zijn talloze kleine boeren in Latijnsamerikaanse landen in de problemen geraakt. Brussel bevoordeelt sinds ruim een jaar bananen die afkomstig zijn uit voormalige Europese

kolonies. Van zogeheten dollarbananen uit andere ontwikkelingslanden mag jaarlijks niet meer dan twee miljoen ton worden ingevoerd in de lidstaten van de Unie. In de praktijk komt dat neer op een vermindering met dertig procent. Het gevolg is dat veel bana-, nenboeren in Latijns-Amerika hun markt zijn kwijt geraakt. Met name de kleine, minder goed georganiseerde boeren zijn daar de dupe van. De nieuwe 'keurmerk banaan'

moet de sociaal-economische omstandigheden van deze boeren verbeteren. Solidaridad wil met de banaan een Europees marktaandeel van één procent veroveren, wat neer komt op een jaarlijkse import van 30.000 ton. Als de haalbaarheidsstudie goed uitpakt zal Nederland het eerste EU-land zijn waar de banaan wordt geïntroduceerd. Het probleem is volgens Solidaridad, dat supermarkten veelal slechts één merk banaan verkopen.

De Max Havelaar-banaan moet dus de huidige merken verdringen. Solidaridad en de Stichting Max Havelaar hopen daarover contracten te kunnen sluiten met supermarkten. Solidaridad ontvangt eind oktober vertegenwoordigers uit de Latijnsamerikaanse bananensector in het kader van de najaarscampagne 'Maak recht wat krom is'. Het bezoek aan Nederland is bedoeld om aandacht te vragen voor de gevolgen van de handelspolitiek inzake bananen van de EU. Volgens Solidaridad hebben ruim vier miljoen gezinnen in Latijns-Amerika tijn: te lijden onder dat EU-beleid.