Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Vandaag of morgen Longworm

Eerst een panfluit - prachtig weiland, vrolijke kalveren, wat zijn ze toch dartel en mooi. Dan, o schrik, een kalf dat het minder heeft getroffen. Het hoest en snakt naar lucht, de ribben steken door het vel. Dat doet de longworm, Dictyocaulus viviPorus. Larven zitten in het gras en komen met het grazen binnen in bet dier. In de dunne darm weren ze zich door de darmwand been. Via lymfestelstel en borstu ' s naa r het hart. Van het hart naar de longen. Ze doorboren de °ngblaasjes en bezetten de uchtwegen. In de luchtpijp °mt het dan eindelijk tot paren, mannelijke exemplaren tot vijf, ^ouwelijke tot acht centimeter lang. Beeld: een bleke kledder wormen. Stem: bij dit kalf werden vijf'enhonderd volwassen longworNen aangetroffen. Bij een flinke ln ectie worden per dag wel een ™'ljoen eieren geproduceerd. ez e onsmakelijke substantie *ordt opgehoest en doorgeslikt, aarna ze met de mest het lijf er aat. Zo blijft het gras bemet ; Gevolgen voor het kalf: «roeiverlies, latere dekkingsrijp