Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Philips samen met IBM in chipproduktie

EINDHOVEN, 11 OKT. Philips en IBM willen samen halfgeleiders (chips) gaan produceren. Beide bedrijven hebben een intentieverklaring ondertekend voor de oprichting van een gezamenlijke onderneming voor de chip-produktie.

IBM en Philips voeren ook besprekingen over mogelijke verdere samenwerking op technologisch gebied. Die gesprekken worden naar verwachting over enkele maanden afgerond.

IBM zal in de nieuwe onderneming bezittingen en medewerkers van haar huidige fabriek in het Duitse Boeblingen Hulb bij Stuttgart onderbrengen. Dit bedrijf, met 800 werknemers, produceert momenteel voor IBM de op dit moment meest gebruikte geheugens, de 4 megabit DRAM (dynamisch direct toegankelijke geheugens waarbij de elektrische lading steeds opnieuw moet worden aangebracht). Philips' inbreng beperkt zich waarschijnlijk uitsluitend tot financiële middelen. Over de eigendomsverhoudingen in de nieuwe joint venture moet nog verder worden overlegd.

Volgens een woordvoerder van Philips past de samenwerking in de behoefte aan meer produktiecapaciteit. “De vraag in de markt is zo enorm dat wij wel moeten uitbreiden. Dat kan bij voorbeeld door zelf te investeren in een leegstaand deel van een bestaande fabriek, zoals we in Nijmegen doen. Nadeel is echter dat het zo'n twee jaar duurt voordat die capaciteit volledig kan worden benut.”

Het elektronicaconcern kondigde halverwege augustus aan ongeveer 500 miljoen gulden te investeren in nieuwe produktiecapaciteit voor chips in Nijmegen om “een graantje mee te pikken van de opleving in de vraag”.

De nieuwe joint venture van Philips en IBM zal uitsluitend leveren aan de beide moedermaatschappijen. Voor IBM betreft dat 4 megabit DRAM-chips en voor Philips chips met logische schakelingen die worden vervaardigd met behulp van 0,8 micron (achtduizendste millimeter) technologie. Philips gebruikt deze schakelingen voor geavanceerde produkten, zoals de 'one-chip-tv'. Het concern koopt de schakelingen momenteel bij diverse producenten.

Philips en IBM bespreken eveneens de mogelijke licentieverkrijging door Philips van bepaalde geavanceerde halfgeleider-proces en -ontwerptechnologieën van IBM. Deze besprekingen spitsen zich toe op zogenoemde 'embadded' DRAM-toepassingen, die het elektronicaconcern zou kunnen gebruiken bij de produktie van geïntegreerde schakelingen voor bij voorbeeld toekomstige consumenten- en multimediaprodukten. Philips wil daarmee inspelen op de trend om steeds meer chips te gebruiken waarin logische schakelingen en geheugenchips worden gecombineerd.

De activiteiten van Philips op het gebied van halfgeleiders zijn ondergebracht in Philips Semiconductors, een van de grootste leveranciers van halfgeleiders ter wereld. De divisie heeft wereldwijd vijftien fabrieken in twaalf landen en ongeveer 21.000 medewerkers.