Weinig inzet om WAO'er aan de slag te krijgen

DEN HAAG, 30 SEPT. De uitvoeringsorganisaties in de collectieve sector, het ABP (ambtenaren) en de BVG (zorgsectoren), doen bijna niets om een arbeidsongeschikte werknemer weer aan de slag te krijgen. Voor bijna negen van de tien cliënten stellen de organisaties geen terugkeerplan op.

Dit zegt de AbvaKabo, de vakbond voor de collectieve sector, naar aanleiding van een onderzoek dat in haar opdracht is uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Amsterdam. Uit het onderzoek blijkt dat wanneer mensen zelf met ideeën komen, bijvoorbeeld over bijscholing, dat die plannen zes van de tien keer worden afgewezen. Bijna de helft van de cliënten beweert verder in het algemeen ontevreden te zijn over de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties.

Opvallend is dat bij de beperkte groep mensen, voor wie het ABP en de BVG zich wel actief inzetten, ook nog van alles mis gaat. Van de mensen met een terugkeerplan heeft de helft geen enkele inspraak op de inhoud daarvan gekregen. Eigen initiatief wordt nauwelijks op prijs gesteld. “Ik krijg steeds te horen dat mijn plannen onrealistisch zijn, maar ze willen of kunnen niet toelichten waarom dat zo is”, zegt een ondervraagde.

In een reactie stelt een woordvoerder van de BVG dat een aantal zaken in het onderzoek onderbelicht is gebleven. Zo geeft de studie geen antwoord op de vraag waarom de score zo mager is. “In een aantal gevallen is een reïntegratieplan helemaal niet geschikt. Daarnaar is niet gekeken”, aldus de woordvoerder. Ook verwijst hij naar de reorganisaties bij de uitvoeringsinstanties. “Die zijn zo'n twee à drie jaar geleden op gang gekomen en hebben nogal wat van de organisatie gevergd. Als je kijkt naar die belemmeringen, vind ik de score nog niet zo slecht.”

De woordvoerder verwijst naar de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever. Die moet bij ziekte van een werknemer in samenspraak met een Arbodienst een terugkeerplan opstellen. Dat aspect, binnenkort in een wettelijke bepaling verankerd, is in het onderzoek niet terug te vinden.

De AbvaKabo heeft zelf zitting in de besturen van het ABP en de BVG. Daar heeft de bond zich in de afgelopen tijd sterk gemaakt voor een meer actieve rol bij de reïntegratie van WAO'ers en voor een meer klantgerichte benadering. Op papier is volgens de AbvaKabo het nodige gebeurd, maar zowel het ABP als de BVG blijkt niet in staat de ambities in praktijk te verwezenlijken.

De AbvaKabo wil in de besturen van de uitvoeringsorganisaties opnieuw het initiatief nemen om de benadering van arbeidsongeschikten te verbeteren. Ook wil de vakbond in het overleg met werkgevers ruimte claimen om gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer aan een baan te helpen.