WEERSELO

De gemeente Weerselo zal de ernstige fouten herstellen die ze heeft gemaakt door het overtreden van de wetgeving voor milieu en planologie. De gemeente heeft onder andere ten onrechte ingestemd met het ontplooien van bepaalde bedrijvigheid in het buitengebied. Dit hebben de inspecties voor de ruimtelijke ordening en milieuhygiëne, de provincie en het gemeentebestuur besloten. Volgens milieu-inspectie zal soms tot legalisering worden overgegaan, maar zullen in andere situaties bedrijven moeten verhuizen.