Verklarend woordenboek van de Nederlandse politiek

De levenscyclus van het nieuwe kabinet begint op gang te komen: relletjes, haarscheuren in de coalitie en onduidelijkheden grijpen om zich heen. Zo kapittelde premier Kok eind vorige week Singapore, omdat daar de Nederlander Van Damme wegens smokkel van heroïne was opgehangen. Tegen de Singaporese zaakgelastigde gaf Kok te verstaan dat er kennelijk 'een culturele kloof' gaapt tussen dat land en West-Europa. Singapore sloeg terug onder verwijzing naar de koloniale mogendheid die de doodstraf daar invoerde: dat was Engeland. Vastgesteld kan worden dat er wel een kloof gaapt, maar cultureel mag die niet heten. Het ministerie van buitenlandse zaken mag nu proberen de kloof te dichten.

Dat departement heeft de handen al vol aan zijn minister, D66-leider Van Mierlo. Die kwam begin deze week in New York met het lumineuze idee een VN-leger op te richten om waar nodig orde op zaken te stellen. Maar dat kan niet volgens de grote fracties in de Kamer, bijvoorbeeld omdat dan de eigen regering niet meer kan bepalen waar de eigen 'jongens' worden ingezet. Om de verwarring te vergroten verklaarde minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) vanochtend dat Van Mierlo namens het kabinet gesproken had.

Op microniveau kronkelt het leven in de Haagse biotoop intussen voort: CDA en GroenLinks evalueerden hun verkiezingsnederlagen. En de Kamer debatteerde over zaken als het toelatingsbeleid voor asielzoekers, het verdovend middel XTC, en de Wegenverkeerswet.

De volgende termen verdienden bij dit alles toelichting:

Colombia van Europa, uitdr., In: “Nederland moet er voor waken het Colombia van Europa te worden.” (Dees) Betekent: Dat Colombia wellicht het Nederland van Latijns Amerika wordt.

Culpa, (Lat.) zn., In: “Hierbij moet ik zeggen: mea culpa, mea culpa, mea maxissima culpa.” (minister Jorritsma, V&W) Betekent: Ondanks het vertrek van het CDA houdt de regering een besef van schuld, dit heeft echter geen consequenties voor de ministeriële verantwoordelijkheid.

Gehalte, zn. (o.) -s., In: “Het democratisch gehalte van de partij moet versterkt worden.” (CDA-rapport Appel en Weerklank II) Betekent: Nadat het partijbestuur de nieuwe voorzitter heeft aangesteld, wordt er gestemd over het resultaat.

Kwaliteitsoppositie, zn. (v. en m.) -s, In: “Wij kiezen voor de kwaliteitsoppositie.” (Rosenmöller) Betekent: Goedgekeurd door de Nederlandse vereniging van Oppositieleiders.

Lang, bn. -er, -st, In: “Het plan van Van Mierlo is wel een plan voor de langere termijn.” (Van den Bos) Betekent: Onze partijleider heeft zich vergist.

Pardon, zn. (o.) g. mv., In: “Voorzitter, de CDA-fractie is tegen een generaal pardon.” (De Hoop Scheffer) Betekent: De christen-democraten vinden dat Nederland zich niet hoeft te excuseren voor de wijze waarop asielzoekers worden opgevangen.

Program-fetisjisme, zn. (o.) g.mv., In: “Vernieuwing was mogelijk door de afwezigheid van program-fetisjisme.” (Rottenberg) Betekent: Het kabinet is tot stand gekomen door maximaal af te wijken van de verkiezingsprogramma's.

Rottenberg, zn. (m.) g.mv., In: “Ik draag wel het enthousiasme uit van een Rottenberg.” (Helgers, kandidaat-voorzitter CDA) Betekent: Partijvoorzitter die mag blijven, ook al lijdt zijn partij een historisch verlies van twaalf zetels.

Uitstralend, bn. -e., In: “Dat heeft een uitstralende werking”. (Dittrich) Betekent: Het tegendeel van de zg. “aanzuigende werking”.

Verenigingsman, zn. (m.) -lui, In: “We hebben juist behoefte aan een verenigingsman die luistert.” (W. Thuis, CDA-Kamerkringvoorz. N.Brabant) Betekent: Het CDA wordt een christelijke vereniging van luisteraars.

Zweep, zn. (m.) -en., In: “Van den Broek kent het klappen van de zweep.” (Van Mierlo) Betekent: De Euro-Commissaris zit in de hoek waar de klappen vallen.

    • Frank Vermeulen