'Verbijstering' bij TROS over samenwerking met commercieel Veronica

HILVERSUM, 30 SEPT. De ondernemingsraad van de TROS is “verbijsterd” over de pogingen van de publieke omroepen een samenwerkingsverband aan te gaan met Veronica en programmaproducent Endemol.

De publieke omroepen hebben Veronica en Endemol, die bezig zijn met het oprichten van een commercieel televisiestation, 80 miljoen gulden geboden in ruil voor programma's. Endemol zou deze programma's uitsluitend aan de publieke omroepen en een commercieel Veronica mogen leveren.

Volgens de Ondernemingsraad van de TROS is dit in strijd met de Mediawet en Europese regelgeving. De OR wil dat het bestuur van de omroep alles in het werk stelt een mogelijke overeenkomst ongedaan te maken.

Volgens voorzitter H. van Nievelt van de OR leidt het contract tot verlies van werkgelegenheid. “Per omroep zou zo'n overeenkomst een slordige tien miljoen gulden per jaar kosten. Dat geld zal ten koste gaan van lopende activiteiten.” Volgens Van Nievelt hebben de andere omroepen, die enthousiast meewerken aan de mogelijke samenwerking, geen notie van de gevolgen. “Wij als TROS hebben veel ervaring met Endemol en in de praktijk betekent het dat je inhoudelijk niets meer te zeggen hebt. Verder kun je je afvragen of de publieke omroepen wel de programma's krijgen die ze willen. Zeker als Endemol partner wordt in een nieuwe commerciële omroep, zullen ze de beste programma's voor zichzelf willen houden.” De OR zegt er de voorkeur aan te geven “op eigen kracht” de concurrentie met commerciële televisiestations aan te gaan. “Andere producenten worden op deze manier trouwens buiten spel gezet. Het is de vraag of de bevoordeling van Endemol wel in overeenstemming is met het Europees recht.”

Ook het Commissariaat voor de Media zet vraagtekens bij een mogelijke overeenkomst tussen de publieke omroepen en Veronica/ Endemol. De omroepen zouden met name artikel 55 overtreden, dat stelt dat de publieke omroepen niet dienstbaar kunnen zijn aan winst door derden. Eerder werd hiervoor Veronica veroordeeld tot het inleveren van zendtijd, toen was gebleken dat deze omroep financiële steun had verleend aan het opzetten van het commerciële televisiestation RTL/ Véronique, het huidige RTL4. Veronica overtreedt bij zijn huidige poging commercieel te worden vermoedelijk artikel 71-m, waarin wordt gesteld dat omroepen 'activiteiten' mogen ontplooien wanneer zij de publieke status willen ruilen voor een commerciële. Het commissariaat moet deze activiteiten nog definiëren.

Volgens mediacommissaris W. Etty gaat een mogelijke overeenkomst van de publieke omroepen met Veronica/Endemol in elk geval in tegen de geest van de Mediawet, die spreekt van een 'waterscheiding' tussen publieke omroepen en commerciële. Publieke omroepen dienen zich volgens de wet duidelijk van de commerciële omroepen te onderscheiden.