Rumoer over inval bij journalisten

AMSTERDAM, 29 SEPT. Advocaat T. Prakken van de stichting Opstand en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hebben bij de hoofdofficier van justitie in Den Haag om opheldering gevraagd over de politie-invallen bij bestuursleden en medewerkers van de stichting Opstand, een journalistencollectief in Amsterdam. Prakken heeft de rechtbank in Den Haag verzocht het in beslag genomen materiaal zo vlug mogelijk terug te geven aan de stichting.

Gisterenochtend deed de Haagse justitie vier huiszoekingen in het kantoor van de stichting en bij drie bestuursleden. Bij de invallen werden onder meer computers, bestanden, het archief en tal van persoonlijke bescheiden in beslag genomen. De stichting verricht onderzoek en levert journalistieke produkties voor diverse media, zoals NOS, VARA, NCRV en Migranten TV.

De huiszoekingen zijn verricht in aanwezigheid van vier rechter-commissarissen en vier officieren van justitie. Bij de acties waren meer dan veertig agenten van het korps Haaglanden (regio Den Haag) betrokken. Over het doel van de huiszoekingen kon de Haagse persofficier van justitie N. Zandbergen “in het belang van het onderzoek” geen mededelingen doen.

H. Krikke, journalist bij Opstand, zegt in het duister te tasten omtrent de beweegredenen van Justitie. “Tijdens de huiszoeking gaf de rechter-commissaris te kennen dat personen in kwestie niet verdacht werden van enig strafbaar feit en dat er geen gerechtelijk onderzoek naar bestuursleden van de stichting Opstand loopt. Wel deelde hij mee dat dat de politie gerechtigd is om alles mee te nemen wat zij in het belang achten in het kader van een een gerechtelijk onderzoek naar een zekere N.N. (nomen nescio)”, aldus Krikke. Hij beschouwt de huiszoekingen als een ondermijning van de journalistiek vrijheden: “De bescherming van journalistieke bronnen wordt met voeten getreden. Wanneer dergelijke parktijken zijn toegestaan, kan dit in principe iedere journalist overkomen en dan is het gedaan met de vrije nieuwsgaring”, aldus Krikke.

Volgens I. Brakman van de NVJ moet de stichting zo snel mogelijk het materiaal terugkrijgen: “Ze kunnen niet meer werken.” De advocaat van de stichting, T. Prakken, zegt dat zij nog nooit eerder heeft meegemaakt dat zo veel goederen in beslag werden genomen bij personen die zelf niet verdacht waren. Volgens de advocaat zijn de huiszoekingen gedaan in het kader van een onderzoek dat al in 1993 in begonnen.

De huiszoekingen zouden volgens Brakman wellicht verband kunnen houden met de bomaanslag op het ministerie van sociale zaken in Den Haag op 1 juli 1993. Niet uitgesloten is dat Justitie via het in beslag genomen materiaal de daders van de aanslag op het spoor wil komen. Vorig jaar verklaarde de binnenlandse veiligheidsdienst dat de aanslag op het ministerie ook verband hield met de bomaanslag op het woonhuis van de toenmalige staatssecretaris van justitie Kosto.