Resultaat De Bussy vertoont herstel

Drukkerij/uitgeverij De Bussy Ellerman Harms boekte in de eerste helft van dit jaar een winst van een ton. Vorig jaar leed de onderneming over dat tijdvak een verlies van 1,9 miljoen gulden. Het herstel vloeit voort uit de reorganisaties en uit maatregelen tot verbetering van de efficiency die in de tweede helft van 1993 zijn uitgevoerd. De Bussy denkt de opgaande lijn in de tweede helft van het jaar te kunnen vasthouden. Voornamelijk door het afstoten van reclame-activiteiten daalde de omzet in het eerste halfjaar van 31,6 miljoen naar 28,9 miljoen gulden.