Raad Gouda blijft bij fusie zelfstandig gymnasium

GOUDA, 30 SEPT. De gedwongen fusie van het openbare Coornhert Gymnasium in Gouda met de Goudse Scholengemeenschap en het Delta College wordt doorgezet. Dit heeft de Goudse gemeenteraad gisteravond in een druk bezochte vergadering besloten.

De commissie financiën en onderwijs van de raad moest beslissen over het voornemen van burgemeester en wethouders in augustus 1996 de scholen te laten opgaan in één brede scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs voor omstreeks 2.000 leerlingen.

Hoewel twee van de drie scholen (het GSG en het Coornhert) zich hebben uitgesproken tegen fusie, besloot een kleine meerderheid van de raad (18 voor, 15 tegen) het college te steunen. Vandaag al zou de gemeente de aanvraag voor de fusie bij het ministerie van onderwijs indienen. Het college beloofde wel te zullen onderzoeken of de scholen kunnen worden ondergebracht in een 'federatie'. Op basis van dat onderzoek zal de raad in april 1995 zijn definitieve eindoordeel geven. De 'federatieve fusie' is een eigen vondst van wethouder W.C. Hommels van onderwijs. Hoewel het ministerie de scholen als gefuseerd zal beschouwen, kan de gemeente de scholen volgens de wethouder op deze manier toch laten beschikken over eigen brugklassen en eigen gebouwen.

Zeer tegen de zin van ongeveer 180 tegenstanders op een volgepakte tribune stemden CDA, PvdA en D66 vóór het voorstel. Volgens de overige partijen moet het Coornhert worden uitgesloten van fusie, omdat het GSG al over een VWO-afdeling beschikt.

M. Lambregts-van der Togt, secretaris van de medezeggenschapsraad van het Coornhert Gymnasium, toonde zich evenals haar collega van het GSG teleurgesteld over het raadsbesluit. “Eén ding staat vast: wij blijven dwarsliggen, want wij zijn tegen iedere vorm van fusie.”

Alleen S. Klaassen, directielid van het Delta College voor beroepsonderwijs, ging tevreden naar huis.“Ik ben blij dat de kogel door de kerk is”, reageert ze, “al houd ik er wel een tweeslachtig gevoel aan over. Want na beschuldigingen dat wij een zwarte school zijn voor asocialen zal het heel veel moeite kosten weer met de andere twee scholen in gesprek te raken.”