Raad Alphen akkoord met monorail naar Archeon

ALPHEN AAN DEN RIJN, 30 SEPT. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is gisteravond met een kleine meerderheid van 17 tegen 14 stemmen akkoord gegaan met de bouw van een omstreden monorail tussen het station en het thema-park Archeon. Het moet de eerste monorail in Nederland worden.

De collegepartijen CDA en VVD hebben verdeeld gestemd, terwijl D66 en PvdA voorstander zijn. De één kilometer lange lijn kost 10,5 miljoen gulden. Volgens een enquête van het dagblad Rijn en Gouwe is 71 procent van de Alphenaren tegen de aanleg.

De meeste tegenstanders komen uit de wijk Kerk en Zanen waar de lijn doorheen zal lopen. Zij vrezen 'visuele vervuiling', geluidsoverlast, terwijl ze zelf geen profijt trekken van de monorail. Tevens zeggen ze dat de gemeenteraad verwarring heeft geschapen toen ze afgelopen februari de monorail tijdelijk uit het bestemmingsplan haalde, omdat er nog te veel onduidelijkheden waren. B. Windhorst, woordvoerder van het actie-comité Tegen de Monorail, verwacht dat de gemeente veel claims krijgt voor planschade-vergoedingen. Hij noemde een bedrag van zes miljoen gulden.

VVD-raadslid R. Blom toonde begrip voor de bezwaren van de omwonenden: “Het welzijn van de burgers moet centraal staan en het blijkt dat er een te klein draagvlak is. Ik heb in 13 jaar als raadslid nog nooit zoveel brieven en telefoontjes gehad.” De wethouder voor economische zaken, W. van der Veen-Meerstadt (VVD), reageerde fel: “Iedereen heeft werkgelegenheid hoog in het vaandel staan. Nederland loopt in Europa achterop waar het gaat om subsidiëring van nieuwe technologie. Het is tijd om deze achterstand in te lopen.”

De ministeries van economische zaken en van verkeer en waterstaat dragen respectievelijk negen en drie miljoen gulden bij. De rest van de kosten wordt gelijkmatig verdeeld onder de fabrikant Holland Monorail, de vervoersmaatschappij Westnederland, die de lijn moet gaan exploiteren, en de gemeente Alphen aan den Rijn. Over de bijdragen van het rijk heeft de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan de betrokken ministers. De oppositiepartij vroeg zich onder andere af of rekening is gehouden met tegenvallende bezoekersaantallen van Archeon en of er geen investeringen van hogere prioriteit waren in deze omgeving. De partij doelt onder andere op een kleine railverbinding tussen Leiden en Katwijk.

Een ander bezwaar is dat het eigenlijk geen echt openbaar vervoer betreft, omdat de lijn slechts twee haltes telt en louter bestemd is voor bezoekers van Archeon. Daarnaast zal de lijn slechts een deel van het jaar worden gebruikt. Om uit de kosten te komen, heeft de monorail ongeveer zestigduizend passagiers per jaar nodig.De Nederlandse Spoorwegen, Archeon en Holland Monorail staan borg voor eventuele exploitatietekorten, zodat de gemeente geen financieel risico loopt. Van der Veen-Meerstadt beloofde de raad dat er bij een mogelijk faillissement “geen historisch monument blijft staan”. De afbraakkosten komen op rekening van de eigenaar.

Directeur F. Grimbergen van Holland Monorail verwacht via de artikel-19 procedure - bestemd om ontheffing van een bestemmingsplan te krijgen - na de winter te kunnen beginnen met de bouw. Het actiecomité kondigde direct aan deze snelle procedure aan te vechten bij de provincie. Deze moet een verklaring van 'geen bezwaar' afgeven. De provinciale planologische commissie heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inmiddels al positief geadviseerd. In het uiterste geval zal het actiecomité zich tot de Raad van State wenden.