'Provincie beheerder van politiekorps'

AMSTERDAM, 30 SEPT. De Commissaris van de Koningin moet in de toekomst verantwoordelijk zijn voor het beheer van de politie. Dr. J. van Kemenade, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, zei dit gisteren in Schagen bij de opening van een politiebureau. De Raad van State adviseerde deze constructie destijds al bij de ontwerp-Politiewet. Het vorige kabinet koos desondanks voor een situatie waarin de burgemeester van de grootste gemeente binnen de stadsprovincie korpsbeheerder is en het regionaal college van burgemeesters het beleid bepaalt. Hier is, volgens Van Kemenade, nauwelijks democratische controle. Bovendien wordt de dubbelrol van korpsbeheerder - enerzijds belast met gezag over politie in de eigen gemeente en anderzijds beheerder van de belangen in de hele regio - steeds knellender.