Pas verschenen; vertaald

John Berger En onze gezichten, mijn hart, vluchtig als foto's Vert. Sjaak Commandeur, Uitg. De Bezige Bij, 109 blz. ƒ 29,50

Bergers persoonlijkste boek, over liefde, tijd en eeuwigheid, verbondenheid en ontheemding. Verschenen als 'And our faces, my heart, brief as photos' (1984).