Pas verschenen

Arie Storm Hémans duik Uitg. De Arbeiderspers, 125 blz. ƒ 27,50.

Treiterijen, onaangename jeugdherinneringen en dwangvoorstellingen nopen de hoofdpersoon tot een bevrijdende duik. Debuut.