Navo belooft in Bosnië harder te gaan optreden

SEVILLA, 30 SEPT. De NAVO-ministers van defensie hebben besloten om zowel in de lucht als op de grond harder op te treden als Bosnische Serviërs afspraken blijven schenden. In de lucht worden “geen speldeprikken” meer uitgedeeld; er zullen op meerdere doelen tegelijk raketten worden afgevuurd.

Bij het tegenhouden van humanitaire konvooien op de grond of het vuren op VN-voertuigen wordt meteen teruggeschoten. De NAVO-acties zullen van nu af aan “afgewogen, robuust en efficiënt” zijn, zo werd na de informele bijeenkomst van de zestien ministers van defensie in Sevilla verklaard.

VN-commandanten ter plekke in Bosnië staan vrij sceptisch tegen het opvoeren van geweld, maar zonder actie wordt de geloofwaardigheid van de NAVO steeds verder aangetast, zo meenden de ministers. Hun voornemens zullen volgende week voorgelegd worden aan de leiding van de VN-vredesmacht UNPROFOR, aan de permanente raad van de NAVO-ambassadeurs in Brussel en aan secretaris-generaal Boutros-Ghali in New York.

De ministers hopen door militair robuuster op te treden in Bosnië de Bosnische Serviërs over te halen om met het vredesplan van de contactgroep in te stemmen. De hardere aanpak van de NAVO is ook bedoeld om het Amerikaanse Congres tevreden te stemmen, dat het wapenembargo tegen Bosnië wil opheffen.

De Franse minister van defensie Léotard - voor het eerst sinds 1966 is Frankrijk weer aanwezig op op een bijeenkomst van NAVO-ministers van defensie - en zijn Britse collega Rifkind hielden de andere ministers voor dat de VN drie doelen nastreeft in Bosnië: het beheersen van het conflict, humanitaire hulp voor de slachtoffers van de burgeroorlog en het creëren van voorwaarden voor een succesvolle oplossing van het conflict. Zij concludeerden dat de Verenigde Naties in de eerste twee doelstellingen zijn geslaagd maar daarvoor is wel nodig dat de VN-troepen ook deze winter ter plekke blijven. Maar voor de oplossing van het conflict is nu meer druk op de Bosnishe Serviërs nodig en moeten de Verenigde Naties voorkomen dat de Serviërs geprovoceerd worden tot actie over te gaan door de moslims.

Naast de situatie in Bosnië bespraken de ministes ook de militaire situatie aan de zuidflank van de NAVO. Minister Léotard vroeg steun aan bondgenoten als tot massale evacuatie uit Algerije moet worden overgegaan. In het algemeen vroeg hij aandacht voor de dreigingen van het moslim-fundamentalisme zowel in Noord-Afrika als vanuit Syrië.

In New York hebben de ministers van buitenlandse zaken van de NAVO als verwacht de Belgische minister van buitenlandse zaken, Willy Claes, tot secretaris-generaal van de NAVO benoemd.

    • Willebrord Nieuwenhuis