Liquidatie groen beleggingsfonds

Als beleggingsfonds weliswaar commercieel van opzet, bij de beursgang vier jaar geleden was het vooral de zorg om de “leefbaarheid van onze samenleving” die beleggers moest inspireren hun geld aan het 'groene' Environment Growth Fund toe te vertrouwen. De gewekte verwachtingen waren groot, de resultaten vielen bitter tegen. Vandaar dat de aandeelhouders, onder wie het KLM-pensioenfonds, 'vakbondsverzekeraar' Reaal en het beleggingsfonds Janivo, eigendom van oud-Mercedesimporteur De Pont, het besluit namen het fonds op te heffen.

Bij de introductie voorspelden de toenmalige bankiers Amro en Pierson rendementen van 18 tot 20 procent op jaarbasis. Dat vooruitzicht leidde tot een inbreng door de enthousiast gemaakte beleggers van totaal 40 miljoen gulden. De realiteit was dat op het ingelegd vermogen al in het eerste boekjaar - het jaar waarin de Golfoorlog ontbrandde - ongeveer zes miljoen gulden werd verloren. Vorig jaar werd een bescheiden positief resultaat geboekt en behaalde het fonds een rendement van 5 procent op het inmiddels tot 19 miljoen gulden geslonken kapitaal. Over de eerste zes maanden van 1994 zou een negatief rendement zijn behaald van 8,5 procent.