Kinderboeken Ramsj

Wilhelm Busch: Die schönsten Bildergeschichten. Uitg. Godron. Van ƒ37,50 voor ƒ18,50. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Bundeling van tientallen komische beeldverhalen waarin Busch de spot drijft met de menselijke soort. Het bekendst werd Max und Moritz (1865), waarin twee belhamels met satanisch genoegen de eerbiedwaardigste volwassenen uit hun dorp het leven zuur maken.

    • Bregje Boonstra