Kinderboeken Ramsj

Niet storen, ik lees. 6 delen. Uitg. Van Holkema & Warendorf. Van ƒ 10,- voor ƒ 4,90 per deel. Boekenmarkt, Oude Molstraat Den Haag. Vanaf 4 jaar.

Zorgvuldig vormgegeven prentenboekjes, speciaal gemaakt voor het gelijknamige Rotterdamse leesbevorderingsproject door gerenommeerde auteurs als Wim Hofman, Karel Eykman en Dolf Verroen en illustratoren als Jet Boeke en Alex de Wolf. Bekend werd vooral het aandoenlijke verhaaltje over de te kleine nieuwe schoenen: Ik wil die! (Imme Dros/Harrie Geelen). Het betreft hier de tweetalige Nederlands-Turkse versie van de serie.

    • Bregje Boonstra