Kamer tegen nachtvluchten; Uitbreiding van 'Maastricht' is opnieuw onzeker

DEN HAAG, 30 SEPT. De uitbreiding van de luchthaven Maastricht met een oost-westbaan is opnieuw onzeker. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegenstander van nachtvluchten.

Volgens het kabinet zijn nachtvluchten nodig voor een rendabele exploitatie van de nieuwe baan.

Tijdens een overleg met de ministers Jorritsma (verkeer en waterstaat) en De Boer (VROM) bleek gisteren dat tussen de regeringsfracties grote onenigheid bestaat over de toekomst van de luchthaven Maastricht. De VVD is voorstander van zowel de aanleg van een nieuwe baan als van nachtvluchten. D66 is tegenstander van aanleg, omdat dit inhoudt dat er ook nachtvluchten komen. De PvdA wil wel de baan aanleggen, maar betoogt dat deze ook zonder nachtvluchten rendabel kan zijn.

De oost-westbaan moet de huidige noord-zuidbaan vervangen. Van deze baan ondervinden volgens de normen van het ministerie van VROM ruim 13.000 omwonenden geluidsoverlast. Minister De Boer zei gisteren dat van de oost-westbaan maximaal drie- tot vierduizend omwonenden last zullen hebben. Het gaat dan om de situatie in het jaar 2008. Dan moeten er op het vliegveld twee keer zoveel vliegbewegingen zijn als in 1989, bijna twintigduizend dagvluchten en ruim vierduizend nachtvluchten.

PvdA, D66, AOV, GroenLinks, RPF, SP en SGP lieten gisteren weten geen nachtvluchten op regionale vliegvelden te willen, dus ook niet op luchthaven Maastricht. Alleen de PvdA was van mening dat desondanks de aanleg van de oost-westbaan door kan gaan. Het Kamerlid Crone van die partij bestreed de stellingname van minister Jorritsma (VVD) dat met nachtvluchten op termijn een winst van één miljoen gulden valt te behalen, terwijl zonder nachtvluchten sprake zal zijn van een verlies van acht miljoen gulden.

Op de PvdA na vond de gehele Tweede Kamer dat aanleg van de oost-westbaan het toestaan van nachtvluchten met zich meebrengt. “Wie A zegt moet ook B zeggen”, aldus het Kamerlid Esselink (CDA), die zei “het kabinetsbeleid van harte te steunen”. Het Kamerlid Te Veldhuis (VVD) wees erop dat “de Tweede Kamer al 25 jaar praat over de uitbreiding van de luchthaven Maastricht zonder eruit te komen”, waardoor nu de situatie dreigt dat met subsidie van de EU een vliegveld bij Luik wordt aangelegd.

Minister Jorritsma beaamde dat “het kabinet aanleg zinloos vindt als er geen nachtvluchten op mogen worden uitgevoerd”. Volgens haar zal het kabinet dan van de investering van tweehonderd miljoen gulden afzien. Jorritsma zei gisteren dat de schadeclaims in dat geval honderden miljoenen guldens kunnen bedragen. Zij zegde de Tweede Kamer een overzicht toe van de gevolgen van het niet aanleggen van de oost-westbaan. Begin oktober zal de Tweede Kamer naar aanleiding daarvan opnieuw met de twee ministers overleggen.

Op dit moment kampt de luchthaven Maastricht met een jaarlijks exploitatieverlies van zo'n zes miljoen gulden. Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van afnemende belangstelling van koeriersbedrijven voor de relatief korte noord-zuidbaan, waarop bovendien door een uitspraak van de rechter geen nachtvluchten meer mogen worden uitgevoerd. Het rijk past het tekort voor veertig procent bij.