Kabinet eensgezind over vredesleger VN

DEN HAAG, 30 SEPT. Het kabinet is eensgezind voorstander van de suggestie van minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) dat de VN moeten beschikken over een eigen vredesleger. Daarmee lijkt een aanvaring met de regeringsfractie VVD over dit onderwerp onvermijdelijk.

Dit blijkt uit reacties van PvdA-minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) en VVD-minister Voorhoeve (defensie) op een uitspraak van Van Mierlo eerder deze week bij de VN-conferentie in New York. Voorhoeve heeft vanochtend in Sevilla verklaard dat hij het voorstel van Van Mierlo steunt. Het voornaamste bezwaar tegen zo'n mogelijke vredesmacht, dat de Grondwet Nederlandse onderdanen verbiedt in dienst te treden bij een vreemde mogendheid, gaat volgens hem niet op. Het gaat in dit geval volgens de minister van defensie om het leveren van een bijdrage aan de internationale rechtsorde en dat wordt door de Grondwet gesteund. Vrijwilligers die optreden namens een VN-vredesmacht gaan volgens Voorhoeve niet een militair dienstverband aan maar worden internationaal ambtenaar.

Pronk heeft bij zijn terugkeer afgelopen zomer uit Ruanda zelf ook al geopperd dat de VN een eigen leger zou moeten krijgen. Voor Radio 1 zei Pronk vanochtend dat de gedachte aan “eigen VN-vredeshandhavers of -politiemensen” twee jaar geleden ook geopperd is door VN-secretaris generaal Boutros Ghali. Eerder kondigde VVD-woordvoerder Weisglas aan de minister van buitenlandse zaken volgende week aan de tand te willen voelen over zijn ideeën over een permanente VN-brigade. Volgens Weisglas gaat Van Mierlo ten onrechte voorbij aan de verantwoordelijkheid van het parlement bij de inzet van Nederlandse soldaten in het buitenland. Weisglas noemde het idee van Van Mierlo “een gedachte uit de losse pols”. “De VN zijn geen Amsterdamse debatingclub voor oudere heren,” aldus de VVD'er. Net als Voorhoeve vergeleek Pronk de mogelijke inzet van Nederlandse militairen met die van verpleegkundigen en artsen; die zijn ook rechtstreeks in dienst van de VN. “Dat zou de meest efficiënte manier zijn voor de Verenigde Naties om bijvoorbeeld op te treden tegen etnische zuiveringen in Bosnië,” aldus Pronk.