Geldprijs ƒ 1 mln op obligatie Ned. Kanker Instituut

De maandelijkse (76ste) uitloting op de renteloze obligatielening 1988 per 1998 ten laste van Het Nederlands Kanker Instituut heeft als winnend lot aangewezen de obligatie met het nummer 135718. Tegen inlevering van dit stuk (groot nominaal 1000 gulden) wordt met inbegrip van de aflossing daarvan één miljoen gulden uitgekeerd.