Fysieke zorg psychiatrische patiënt is onvoldoende

DEN HAAG, 30 SEPT. De zorg voor oudere psychiatrische patiënten die ook lichamelijke verzorging nodig hebben is onder de maat. Verzorgings- en verpleeghuizen zijn niet in staat een patiënt ook geestelijk te verzorgen en andersom worden patiënten in psychiatrische ziekenhuizen lichamelijk niet goed verzorgd.

Tot deze conclusie komt de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland die een onderzoek heeft gedaan in alle verpleeghuizen, verzorgingshuizen, psychiatrische ziekenhuizen, beschermende woonvormen en Riagg's in de provincie. Van de 3.500 ouderen die beide vormen van zorg, psychiatrische en somatische, nodig hebben bleken er duizend onvoldoende zorg te ontvangen.

Volgens onderzoeker J. de Gouw komt het veel te vaak voor dat een oudere in een psychiatrisch ziekenhuis last krijgt van fysiche klachten als spitsvoeten, eetstoornissen of doorligplekken, doordat de psychiatrisch verpleegkundige de somatische zorg achterwege laat. Andersom worden ouderen in het verzorgingshuis die psychische klachten hebben te lang aan hun lot over gelaten. “Ze zijn vaker depressief dan nodig of ze krijgen te lang anti-depressiva toegediend waardoor de depressiviteit juist sterker wordt. Daar kan een verzorgingsverpleegkundige geen kant mee op. Er is vaak geen geld om ook een psychiatrische verpleegkundige aan te trekken”, aldus De Gouw.

Behalve geld spelen ook andere organisatorische problemen een rol. De Gouw: “Er zou veel meer samengewerkt kunnen worden tussen de instellingen. Wij pleiten voor het vergroten van wettelijke mogelijkheden tot samenwerking. Nu mag iemand die in een verzorgingshuis woont geen psychiatrische hulp ontvangen, omdat dat een 'dubbele verstrekking' zou zijn en te duur is. Wij zeggen dat in sommige gevallen beide vormen van zorg verstrekt moet kunnen worden.”