'Fiscale steun nodig voor exploitatie kleine gasvelden'

AMSTELVEEN, 30 SEPT. Zonder een pakket nieuwe lastenverlichtingen voor de olie- en gasindustrie zullen kleine, marginale gasvelden op het Nederlandse deel van de Noordzee niet meer tot ontwikkeling worden gebracht.

Die waarschuwing uitte secretaris-generaal J. Mathey van Nogepa, de Nederlandse organisatie van oliemaatschappijen, vanochtend op de Nationale aardgasconferentie in Amstelveen. Mathey bepleitte dat de overheid het 'momentum' voor opsporing en het in produktie nemen van nieuwe gasvelden handhaaft door de ondernemers voldoende financiële prikkels te geven. De kleine velden kunnen alleen rendabel in produktie worden genomen door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur op de Noordzee, zoals pijpleidingen. Wanneer de grotere velden zijn uitgeput, verdwijnt deze infrastructuur.

Het ministerie van economische zaken heeft zelf vastgesteld dat het Nederlandse fiscale klimaat voor gaswinning op de Noordzee niet meer competitief is in vergelijking met de buurlanden, aldus Mathey. Maar de voorstellen die het ministerie en de Gasunie hebben gedaan voor een verbetering bieden volgens hem nog geen effectieve oplossing. Lastenverlichting zou sneller en niet alleen voor nieuwe gasvelden moeten worden verleend, want een aantal internationaal opererende oliemaatschappijen vertrekt al uit Nederland of reduceert het personeelsbestand drastisch. “Zij wegen hun Nederlandse belangen en activiteiten af tegen andere belangen en activiteiten in de wereld. Juist door de marginaliteit (kleinschaligheid) van de Nederlandse gasvelden moet de oplossing erg aantrekkelijk worden gemaakt, met andere woorden: de overheid moet waken voor het afgeven van verkeerde signalen.”