Duisenberg: loongolf zal banen kosten

MADRID, 30 SEPT. Cynisch en naargeestig noemt de president van De Nederlandsche Bank, dr. W. Duisenberg, het pleidooi van de Amsterdamse hoogleraar A. Kleinknecht voor een algemene loonronde van zes procent.

“Werkgelegenheid is voor Kleinknecht kennelijk geen doelstelling. Zijn voorstel betekent dat arbeid zich uit de markt laat prijzen. Als arbeid duurder wordt, gaan ondernemingen failliet en vindt een vervanging van arbeid door kapitaal plaats”, schetst Duisenberg. “Dat kost banen, want niet de kapitaalintensieve industrie, maar het midden- en kleinbedrijf zijn de grootste scheppers van werkgelegenheid.”

Kleinknecht hield het pleidooi tegen loonmatiging afgelopen maandag in zijn oratie als hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Volgens hem zullen forse loonstijging en hogere sociale uitkeringen ondernemers dwingen tot meer dynamiek, waardoor meer werkgelegenheid zal ontstaan.

Duisenberg meent dat loslating van het streven naar loonmatiging haaks staat op de algemene wens in Nederland economische groei met meer werkgelegenheid te bereiken. Bovendien zal een forse loonstijging leiden tot meer inflatie. Hij verwijst naar de tweede helft van de jaren tachtig, toen de combinatie van loonmatiging en lage inflatie bijdroeg aan een sterke groei van de werkgelegenheid en Nederland de hoogste banengroei van West-Europa kende. “Het causale verband ligt dus precies andersom”, zegt Duisenberg.

    • Roel Janssen