Doodstraf (3)

In de discussie over de doodstraf wijzen zowel voor- als tegenstanders economische motieven bij voorbaat af. Ik vind dit van grote hypocrisie getuigen. Een economisch motief voor de doodstraf zou in ons kapitalistische systeem even legitiem moeten zijn als de keuze van economische groei boven milieu, zoals die al jaren wordt gehanteerd. Dat is tenslotte genocide op langere termijn.

Of ik voor of tegen de doodstraf ben, daar ben ik nog niet uit. Voorlopig regeert het voordeel van de twijfel, en dat zal het wel tot mijn natuurlijke dood blijven doen.

    • Coen Seegers