Den Haag wil rijk vragen om artikel 12-status

DEN HAAG, 30 SEPT. Het college van B en W van Den Haag wil bij het rijk de artikel 12-status aanvragen. Dit is volgens het college de enige mogelijkheid om de financiën van de stad weer gezond te maken.

Burgemeester en wethouders zijn ervan overtuigd dat het rijk de aanvraag zal honereren. “Onze financiële situatie is zo beroerd dat het geen twijfel lijdt dat we ervoor in aanmerking komen”, zei wethouder L. Engering van financiën vanmorgen in een toelichting. Met de artikel 12-status kan de gemeente onder toezicht van het rijk in beginsel rekenen op aanvullende steun via het Gemeentefonds. “De artikel 12-aanvraag is de enige weg die werkelijk uitzicht biedt op een in de toekomst verantwoord stedelijk en financieel perspectief”, aldus het college.

Volgens burgemeester Havermans, die op de artikel 12-status van gemeenten promoveerde, heeft de stad Den Haag te maken met “intense problemen”. Als oorzaken noemde hij het dalende aantal inwoners plus het gebrek aan ruimte. “De vraag was of we nog verder hadden moeten bezuinigen of dat we recht doen gelden aan de vaststelling dat de grote steden te weinig geld krijgen”, aldus Havermans. De burgemeester wees erop dat het nodig blijft om te investeren in herstructering van de stad en in werkgelegenheid.

Het college wil het komende jaar 25 miljoen gulden bezuinigen. Hiertoe is besloten in afwachting van het rapport dat de Inspectie Financiën Lagere Overheden (IFLO) van de ministeries van binnenlandse zaken en financiën zal opstellen. Het rapport wordt over een jaar verwacht. Het bedrag van 25 miljoen was al eerder afgesproken. De belangrijkste bezuinigingen zijn een algemene korting van drie procent voor totaal vier miljoen gulden op alle gemeentelijke subsidies aan instellingen, een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie van vijf miljoen gulden en een bezuiniging van zes miljoen gulden door het afstoten van gemeentelijke taken. De tarieven voor burgers worden niet opnieuw verhoogd. Het college kan echter niet uitsluiten dat de inspectie de stad opdraagt dit toch te doen.

De gemeente De Haag raakte eerder deze maand in moeilijkheden door het besluit van het kabinet om de komende twee jaar niet langer de zogeheten overbruggingsbijdrage van jaarlijks 35 miljoen gulden te verlenen. Deze bijdrage was bedoeld om een oud vermogenstekort te saneren. De bijdrage zou volgens het college pas worden stopgezet als de herverdeling van de gelden uit het Gemeentefonds in werking treedt. De afgelopen drie jaar had de gemeente in het kader van deze regeling 105 miljoen gulden ontvangen. Als tegenprestatie verplichtte de gemeente zich fors te bezuinigen en een sluitende begroting voor 1994 te presenteren. De gemeente heeft zich volgens B en W aan deze afspraak gehouden; de stad heeft de afgelopen vier jaar voor 165 miljoen gulden bezuinigd en vorig jaar was de begroting voor het eerst sluitend.

Ondanks de bezuiniging van 25 miljoen gulden staat op de begroting voor volgend jaar een tekort van twaalf miljoen gulden. “B en W zijn door het stoppen van de overbruggingsbijdrage van het rijk èn de plicht te voldoen aan de wettelijke begrotingsvoorschriften niet langer in staat sluitende gemeentebegrotingen te publiceren”, aldus het college.

De plannen van B en W worden op 7 en 11 november in de gemeenteraad besproken.