Bestuurder Van Duinen stapt op bij Fokker

ROTTERDAM, 30 SEPT. Fokkers vice-bestuursvoorzitter dr. R. van Duinen, verantwoordelijk voor technische zaken, gaat de vliegtuigbouwer per 1 januari a.s. verlaten. Van Duinen is met ingang van die datum benoemd tot voorzitter van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO). Van Duinen (54) zou al langere tijd van plan zijn geweest na de overdracht van het meerderheidsbelang in Fokker aan het Duitse concern Dasa te vertrekken.

De woordvoerder van Fokker zegt dat Van Duinen voor de nieuwe functie is gevraagd en dat aan zijn vertrek geen conflict of ruzie ten grondslag ligt. Volgens ingewijden stond Van Duinens opstappen in feite al sinds eind januari dit jaar vast. Toen kozen de Nederlandse commississarissen in een hoog oplopend conflict tussen Van Duinen en de toenmalige eerste man bij Fokker, E.J. Nederkoorn, de kant van Van Duinen. Toen ook de Duitse commissarissen Nederkoorn lieten vallen, moest hij opstappen. De commissarissen besloten op dat moment al dat op iets langere termijn ook Van Duinen en financiële man R. Hendriksen zouden moeten vertrekken.

Na het vertrek van Nederkoorn werd de natuurkundige Van Duinen korte tijd eerste man van het concern. In mei werd hij opgevolgd door B. van Schaik, afkomstig van de vrachtwagendivisie van Mercedes Benz, evenals Dasa een dochter van het grote Daimler-Benz-concern.

Van Duinen en Nederkoorn hadden totaal tegenstrijdige opvattingen over de toekomst van Fokker. Nederkoorn, die veel meer nadruk wilde leggen op marketing en verkoop, pleitte voor een snelle en intensieve samenwerking van Fokker met Dasa. Van Duinen was daar tegen, hij wilde er eerst voor zorgen dat Fokker weer winstgevend was en voor hem stonden behoud en verbetering van de technische kennis binnen Fokker centraal. Nederkoorn en Van Duinen waren twee sterk verschillende karakters. In de laatste maanden voordat het bestuursconflict naar buiten kwam communiceerden de twee amper nog met elkaar.

Of Van Duinen, die in 1982 bij Fokker in dienst kwam, binnen de raad van bestuur wordt opgevolgd is nog niet beslist. Een deel van zijn portefeuille (produktie) droeg hij eerder dit jaar al over aan zijn collega G. Kroon. Van Duinen houdt zich momenteel nog bezig met ontwikkeling (engineering) en inkoop.

“Het is zijn persoonlijke belangstelling voor de pure wetenschap die hem tot dit besluit heeft gebracht”, zegt Fokker-woordvoerder over Van Duinens overstap. Bij het NWO krijgt hij een budget van circa een half miljard gulden te verdelen. Voorzitter G. Melchers van de ondernemingsraad van Fokker noemt het vertrek “geen verrassing, maar wel een groot verlies”. “Hij heeft altijd grote inzet getoond voor en een belangrijke bijdrage geleverd aan de technologische ontwikkeling van Fokker. Maar op zich is de stap, de laatste in zijn carrière, voor een wetenschapper als Van Duinen goed te begrijpen.”