Wyers Beheer geeft warrants uit

Woningtextielbedrijf Wyers Beheer gaat warrants uitgeven, verhandelbaar waardepapier dat recht geeft om gedurende een bepaalde periode aandelen te verwerven tegen een vastgestelde koers. Aandeelhouders (per 28 september nabeurs) ontvangen voor elk gewoon aandeel één warrant. Van 4 oktober 1994 tot en met 3 oktober 1997 geven twee warrants recht op het verkrijgen van één gewoon aandeel Wyers tegen betaling van 27,50 gulden. De warrants worden op 4 oktober opgenomen in de notering aan de Amsterdamse beurs.

De uitgifte maakt deel uit van een operatie om de vermogenspositie van Wyers, dat al jaren met problemen kampt, te versterken.

Raambekleder en bouwproduktenleverancier Hunter Douglas, onder andere de maker van de Luxaflex-jalouzieën en tevens belangrijk leverancier en schuldeiser, is vorige maand Wyers te hulp geschoten door een in aandelen omwisselbare obligatielening van Wyers te nemen. De lening is 4 miljoen gulden groot, heeft een looptijd van vijf jaar en draagt een conversiekoers van 25 gulden. Na omwisseling van de obligaties in aandelen kan Hunter Douglas de beschikking krijgen over 160.000 aandelen Wyers. Op het ogenblik staan 200.000 aandelen Wyers uit.

Het eigen vermogen was eind 1993 gedaald tot 7,5 miljoen gulden op een balanstotaal van 56,1 miljoen gulden. Vorig jaar leed Wyers een verlies van bijna 4 miljoen gulden na een verlies over 1992 van 1,3 miljoen. In de eerste helft van 1994 trad enige verbetering in, het negatieve resultaat verminderde van 1,4 miljoen tot twee ton.