Winst Orthocenter springt omhoog

Orthocenter (beugeltandheelkunde) in Purmerend heeft de winst over de eerste helft van het jaar vergroot van een ton tot 600.000 gulden. Per aandeel een winststijging met 5 cent tot 34 cent. De omzet ging omhoog van 4,1 miljoen gulden naar 5,7 miljoen gulden, het bedrijfsresultaat verdubbelde tot 1 miljoen gulden. Voor het hele jaar voorziet Orthocenter een belangrijke verbetering van de netto winst.

Volgens de directie is de resultatenstijging het gevolg van instroom van nieuwe patiënten. Certificaten Orthocenter worden verhandeld op de incourante markt.