VVD wil uitleg Van Mierlo over VN-brigade

DEN HAAG, 29 SEPT. De fractie van de VVD wil dat minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) de Tweede Kamer uitleg komt geven over zijn rede voor de Verenigde Naties eerder deze week.

Van Mierlo zei bij die gelegenheid voorstander te zijn van een permanente VN-brigade om snel in te kunnen grijpen bij noodsituaties.

Volgens het Kamerlid Weisglas van de VVD gaat Van Mierlo met zijn idee ten onrechte voorbij aan de verantwoordelijkheid van het parlement bij de inzet van Nederlandse soldaten. Het is, zegt Weisglas, “één van de belangrijkste taken van de Tweede Kamer” om te beslissen over de inzet van Nederlandse soldaten in mogelijk levensbedreigende situaties, “ook als ze zich vrijwillig voor het leger hebben aangemeld”.

Van Mierlo zei dinsdag in New York dat een “voltijdse, professionele, altijd beschikbare en snel inzetbare” VN-brigade kan voorkomen dat lidstaten wegens de gevaren en het ontbreken van een direct veiligheidsbelang weigeren bij noodsituaties eigen soldaten in te zetten, zoals recent in Rwanda gebeurde. De minister voegde eraan toe dat hij het idee niet had besproken met andere EU-landen. “Het is tijdens het werken aan de speech ontstaan. Ik dacht: de logische lijn leidt hiernaartoe.”

Weisglas noemt het kwalijk dat het “kennelijk ging om een gedachte uit de losse pols”. “De Verenigde Naties zijn geen Amsterdamse debatingclub voor oudere heren.” Ook het Kamerlid De Hoop Scheffer (CDA) vindt dat “er geen straf op nadenken staat”, maar dat Van Mierlo “moet oppassen met het presenteren van losse ideeën”. “De VN is een serieus forum, daar kun je zoiets niet doen.” De Hoop Scheffer noemt het ook “vreemd” dat Van Mierlo zijn idee niet heeft ingebracht tijdens het vertrouwelijke vooroverleg met de Tweede Kamer, enkele weken geleden.

Ook in zijn kritiek op het voorstel sluit het CDA zich aan bij de VVD. De Hoop Scheffer noemt het “niet goed” dat de Veiligheidsraad, “waar ons land niet inzit”, zou beslissen over de inzet van Nederlandse soldaten. Hij denkt dat een permanente VN-brigade bovendien “de bereidheid zal wegzuigen om deel te nemen aan vredesbewarende operaties”.

D66 voelt wel voor het idee van haar minister. Het Kamerlid Van den Bos van die partij noemt de “de-nationalisatie van de strijdkrachten nastrevenswaardig”, al gaat het hierbij volgens hem wegens de vele obstakels en weerstanden wel om “een plan voor de langere termijn”. “We kunnen niet op deze manier doorgaan. Dan blijft de wereld afhankelijk van de grilligheden en terughoudendheid van nationale parlementen.” De PvdA was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.