Vrijwel gehele parallelmarkt naar grote effectenbeurs

De overgrote meerderheid van de fondsen die genoteerd staan op de officiële parallelmarkt van de Amsterdamse effectenbeurs, stapt vrijdag over naar de officiële markt. Dat gebeurt bij de invoering van het ingrijpend nieuwe effectenhandelssysteem, het Trading System Amsterdam (TSA), waarover elders in deze krant uitvoerig wordt bericht. Voor de parallelmarktfondsen die de overgang niet willen of kunnen maken blijft de parallelmarkt nog wel bestaan, maar er zullen geen nieuwe meer worden toegelaten.

De 'Officiële parallelmarkt' werd in 1982 in het leven geroepen om kleinere ondernemingen de mogelijkheid van een beursnotering te bieden. Naarmate zij groeiden en aan de zwaardere eisen voor een notering op de officiële markt zouden kunnen voldoen, zo was de bedoeling, zouden zij mettertijd naar de grote beurs kunnen doorstromen. Aan die verwachting bleek de parallelmarkt niet te voldaan.

Van de 33 nu op de parallelmarkt genoteerde ondernemingen willen er twee niet naar de grote beurs. Snoepfabrikant Van Melle heeft laten weten dat niet te willen en voor Satcom, ontwikkelaar van telecommunicatie-apparatuur, is de overstap niet weggelegd omdat het naar de “strafbank” is verbannen wegens financiële problemen.

Van de 35 beleggingsinstellingen die genoteerde staan op de parallelmarkt wagen 32 de overstap. De drie die notering op de parallelmarkt handhaven, zijn Ipna 3, Pan Pacific VS Winkelcentra I (wordt geliquideerd) en de niet-volgestorte preferente aandelen Wereldhave op naam.

De parallelmarktwaarden die de gang naar de officiële beurs maken, zullen voldoen aan twee bijkomende eisen. Ten eerste zullen zij zich onderwerpen aan de beperking van het aantal beschermingsconstructies zoals is vastgelegd in Bijlage X van het noteringsreglement. Daarbij geldt een overgangsperiode van ten hoogste drie jaar na de overgang naar de officiële beurs. Ten tweede zal het gehele uitstaande aandelenkapitaal binnen een jaar in de notering worden gebracht.

Vorig jaar besloot het beursbestuur, daartoe aangezet wegens de stagnatie in de belangstelling voor notering op de parallelmarkt, deze te laten samensmelten met de grote beurs.