Uitkeringen niet langer ontzien bij bijverdienste

DEN HAAG, 29 SEPT. Vanaf 1 oktober 1994 mogen mensen met een bijstands-, IOAW- of IOAZ-uitkering geen geld meer bijverdienen zonder dat dit op hun uitkering wordt gekort. Deze regeling, die onderdeel uitmaakt van de tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing, is gisteren door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid bekendgemaakt.

De regeling is bedoeld om gemeenten meer vrijheid te geven bij het activeren van uitkeringsgerechtigden. In plaats van de zogeheten vrijlatingsregeling, die uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid geeft om geld bij te verdienen en zo werkervaring op te doen, krijgen gemeenten voortaan via het Fonds Sociale Vernieuwing jaarlijks 150 miljoen gulden. Het is de bedoeling dat dit geld voor hetzelfde doel wordt aangewend: het stimuleren van uitkeringsgerechtigden om te gaan werken. Het geld kan volgens het ministerie bijvoorbeeld worden gebruikt om uitkeringsgerechtigden die gaan werken of zich laten scholen een premie te geven. Hiervoor geldt een maximum van 3200 gulden netto per jaar bij aanvaarding van werk en 2150 gulden bij scholing.

De gemeenten kunnen het geld ook gebruiken voor intensiever begeleiding van langdurig werklozen of voor het scheppen van aanvullend werk. Bij het ontwikkelen van hun stimuleringsbeleid dienen gemeenten samen te werken met de arbeidsbureaus.

Totdat gemeenten een regeling hebben opgesteld voor de stimulering van uitkeringsgerechtigden bij het zoeken naar werk geldt een overgangstermijn. Uitkeringsgerechtigden die over september 1994 een deel van hun inkomen uit werk mogen behouden ontvangen vanaf 1 oktober van de gemeente dat zelfde bedrag in de vorm van een premie. Zij gaan er dus niet in inkomen op achteruit.

De huidige vrijlating van uit arbeid verkregen inkomen is volgens het ministerie niet effectief. Gemeenten kunnen daarbij namelijk geen rekening houden met de uiteenlopende omstandigheden waarin uitkeringsgerechtigden verkeren. Daarom wordt de activering van bijstandsgerechtigden gedecentraliseerd naar de gemeenten.