Tweede Kamer wil hardere aanpak XTC-problematiek

DEN HAAG, 29 SEPT. Minister Borst (volksgezondheid) en een meerderheid in de Tweede Kamer willen dat de handel in en de produktie van XTC, met name van 'vervuilde' pillen, hard wordt aangepakt.

“Het beleid moet scherper, het beleid moet minder tolerant”, zei het Tweede-Kamerlid Dees (VVD) als meest uitgespoken voorstander van harde maatregelen gisteren in een debat over de XTC-problematiek. Nederland moet er volgens hem voor waken “het Colombia van Europa” te worden.

Handel in en produktie van de 'houseparty-drug' XTC is in strijd met de Opiumwet, het gebruik ervan wordt gedoogd. De ministers Borst en Sorgdrager (justitie) bespreken later dit jaar met de Kamer het vervolgingsbeleid.

In de afgelopen maanden zijn enkele jongeren overleden onder omstandigheden waarbij gebruik van XTC of XTC-achtige stoffen een rol speelde. “Het is niet voor honderd procent zeker dat de pillen inderdaad de oorzaak zijn, maar een verband is er”, zei Borst. Hoewel de minister erkende dat XTC minder gevaarlijk is voor de gezondheid dan alcohol en tabak, noemde ze het “volstrekt onaanvaardbaar dat jonge mensen aan een feest beginnen en binnen enkele uren na gebruik van XTC overlijden”.

De meeste fracties bestempelden een notitie van de voorgangster van Borst over de XTC-problematiek als erg terughoudend. Toenmalig minister d'Ancona oordeelde naar hun mening te licht over het gevaar van XTC-gebruik. Borst vond de brief van d'Ancona gedateerd. “Als ik nu een brief moest schrijven, zou de toon daarvan blijk geven van meer verontrusting. Ik zou de noodzaak om op korte termijn maatregelen te nemen, meer benadrukken.”

Alleen GroenLinks is voor legalisering van de XTC. Volgens het Tweede-Kamerlid Varma (GroenLinks) kan door legalisering worden voorkomen dat vervuilde middelen op de markt komen. Zij kreeg geen enkele bijval en werd er op gewezen dat zij voorbijgaat aan de gezondheidsrisico's die gebruik van chemische genotmiddelen met zich meebrengen. De Kamer drong aan op betere voorlichting over de gevaren van XTC en daaraan verwante middelen.