Time-sharing in Europa aangepakt

BURG, 29 SEPT. In de landen van de Europese Unie komt strengere regelgeving met betrekking tot time-sharing, het in deeltijd bezitten van een vakantie-appartment. Dat heeft het Europees Parlement gisteren besloten. Met dit besluit heeft het parlement gebruik gemaakt van de ruimere bevoegdheden die het sinds een jaar heeft op het gebied van consumentenwetgeving.

Mensen die nu een huis of appartement in het buitenland in deeltijd kopen, zijn soms de dupe van malafide verkopers. Ze worden verleid met cadeaus, mooie verhalen en plattegronden. Als ze hun handtekening al gezet hebben, blijkt dat het project nog in aanbouw is of dat een gemeenschappelijke ruimte als zwembad of sauna die wel op de tekening staat, nooit wordt gerealiseerd. Gesloten koopcontracten voorzien vaak niet in een terugbetaling als de projectontwikkelaar failliet gaat, wat nogal eens gebeurd.

De nieuwe Europese wetgeving voorziet in een bedenktijd van tien dagen voor de koper. Bepaald is ook dat er geen aanbetaling mag worden gevraagd bij de ondertekening, dat het contract in de taal die de koper wenst wordt opgesteld en dat de bouwfase van het onroerend goed in het verkoopcontract precies moet zijn beschreven. Verder moet de datum van oplevering van het project worden vermeld.

De lidstaten van de EU krijgen dertig maanden de tijd om nationale wetgeving aan te passen aan de Europese wet.